Preloader

Mēnesis: 2018. gada marts

Atskats uz februāri

Februāris ir gada īsākais mēnesis, taču tas nebūt nenozīmē, ka darba kļūst mazāk. Šomēnes aizvadīta 4. Padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēti 3 fakultāšu domnieki un jauna studējošo Senatore. Veiksmīgi aizvadīta arī Valentīna dienas balle, ļaujot pat lauztajām sirdīm kaut uz vakaru aizmirst visas raizes un mesties dejā vai sarūpētajās Lasīt tālāk…

Vietējo un ārzemju studentu komunikācija RSU

Laika posmā no 8. līdz 21. janvārim studentiem bija iespēja aizpildīt aptauju “Vietējo un ārzemju studentu komunikācija RSU”. Aptaujas mērķis bija izzināt internacionālo studentu integrēšanas efektivitāti universitātes ikdienas dzīvē, kā arī komunikāciju starp vietējiem un ārzemju studentiem. Mērķauditorija – gan latviešu, gan ārzemju Rīgas Stradiņa universitātes studējošie.       Lasīt tālāk…