Preloader

Vietējo un ārzemju studentu komunikācija RSU

Laika posmā no 8. līdz 21. janvārim studentiem bija iespēja aizpildīt aptauju “Vietējo un ārzemju studentu komunikācija RSU”. Aptaujas mērķis bija izzināt internacionālo studentu integrēšanas efektivitāti universitātes ikdienas dzīvē, kā arī komunikāciju starp vietējiem un ārzemju studentiem. Mērķauditorija – gan latviešu, gan ārzemju Rīgas Stradiņa universitātes studējošie.

          Šo divu nedēļu laikā tikai iegūtas atbildes no 94 latviešu studējošajiem un 103 ārzemju studējošajiem. No latviešu studējošajiem visaktīvāk anketas aizpildīja Medicīnas fakultātes studenti, kopā sastādot 71% no respondentiem. No ārzemju respondentiem 96% arī studē medicīnu.

          No aptaujātajiem latviešu studentiem tikai 37% atzīmēja, ka viņiem ir kāds internacionāls draugs, turpretī 44% ārzemju studējošie norāda, ka viņiem ir draugi latviešu lokā. Kā vispopulārākā vieta, kur ārzemju studentiem ir iespēja satikt un iepazīties ar latviešiem, tika norādītas jauktās grupas, kas tiek veidotas Medicīnas fakultātē no 3 studiju gada, vēl daudz jaunu draudzību veidojas pateicoties RSU rīkotajai Mentoru programmai.  Turpretī latviešu studējošajiem vispopulārākā vieta, kur viņi ir iepazinušies ar ārzemju studējošajiem, ir Studējošo pašpārvaldes rīkotie pasākumi, vēl efektīva saskarsme tiek nodrošināta RSU Speedfriending pasākumā, kā arī RSU rīkotajā Mentoru programmā.

          Atbildot uz jautājumu, vai studenti uzskata, ka ir svarīgi iepazīt citu tautu kultūras, 95% ārzemju studējošie un 91% latviešu studējošie atzīst, ka tas ir svarīgi. Kā svarīgākie iemesli šim tika minēti – redzesloka paplašināšana, komunikācijas uzlabošana, stereotipu mazināšana, kā arī kontaktu iegūšana nākotnei. Ārzemju studējošajiem likās īpaši svarīgi iepazīt latviešu kultūru un tradīcijas, tā kā šī ir viņu dzīves vieta uz vairākiem gadiem.

          Kopumā 89% latviešu studējošo un 98% ārzemju studējošo ir ieinteresēti biežākā saskarsmē ar citu autu studentiem, un 90% latviešu studējošo un 93% ārzemju studējošo labprāt gribētu, lai studentu organizācijas, kā Studējošo pašpārvalde, Internacionālo studentu apvienība un citas rīkotu vairāk pasākumu, kuros ir iespēja tieši iepazīties ar citu kultūru pārstāvjiem. Visvairāk studenti vēlētos dažādus sociālus pasākumus, kuri notiktu angļu valodā, līdz ar to būtu pieejami gan latviešu, gan ārzemju studējošajiem, piemēram, spēļu vakari, kulturāli un tradicionāli pasākumi, sporta pasākumi. Bet tomēr arī daļa studentu vēlētos, lai būtu iespēja apmeklēt kopīgas nodarbības un lekcijas, kurās arī varētu satikties studiju procesa ietvaros.