Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Pavasara akadēmiskais seminārs 2019

16. martā RSU SP Studentu mājā (Palasta ielā 3) norisinājās RSU Studējošo pašpārvaldes ikgadējais Pavasara akadēmiskais seminārs, kas pulcēja vairāk kā 50 zinātkārus un ieinteresētus dalībniekus, kuru starpā bija gan studējošie, kas tikai nesen uzsākuši savas gaitas universitātē, gan arī pieredzes bagāti studējošie, kuri studē universitātē  jau vairākus gadus.

Pavasara akadēmiskais seminārs ir vienas dienas pasākums ar mērķi saistošā un atraktīvā veidā izglītot un informēt tā dalībniekus par RSU akadēmisko vidi, iepazīstinot ar universitātes personālu, struktūru un galvenajām norisēm, kas saistītas ar studiju procesu. Semināra laikā studējošie uzzina arī par augstākās izglītības tēmām, kas ir aktuālas ne tikai universitātes, bet arī valsts līmenī.  

Šogad semināru atklāja un pirmo lekciju par Kritisko domāšanu kā rīku, kuru izmantot mērķu sasniegšanā, vadīja SkeptiCafe dibinātājs un TEDx spīkeris Mārtiņš Hiršs. Semināra dalībnieki uzzināja, kas ir kritiskā domāšana un kādēļ tā ir nepieciešama, kā arī iegūtās iemaņas varēja pielietot, analizējot dienas laikā saņemto informācijas daudzumu.

Vēlāk jaunie semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar RSU Pārstāvniecību Sandras Cipkinas un Ditas Kantores sagatavotajā lekcijā, kuras laikā tie ne tikai ieguva informāciju par RSU akadēmisko vidi un struktūru, bet arī varēja pielietot komunikācijas prasmes, izspēlējot problēmsituācijas ar dažādu līmeņu akadēmisko personālu. Toties pieredzējušākie semināra dalībnieki devās uz Latvijas Studentu apvienības biroju, kur tos sagaidīja Paulas Feldmanes lekcija par universitāšu un studiju programmu akreditāciju un licencēšanu, kā arī Studentu ekspertu tīklu. Lekcijas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar akreditācijas un licencēšanas procesa norisi un kārtību, kā arī uzzināja par iesaistes iespējām, kuras varētu izmantot nākotnē.

Seminārs deva lielisku iespēju pārrunāt akadēmiskās vides aktuālākās tēmas, tādēļ RSU Studējošo informācijas uzturēšanas un atjaunošanas nodaļas vadītāja Agnese Lielā iepazīstināja dalībniekus ar svarīgāko informāciju saistībā ar studējošajiem aktuālu tēmu – finansēm. Lekcijas laikā varēja uzzināt vairāk par Valsts finansētajām un RSU budžeta vietām, to rotāciju un tās noteikumiem, studiju maksas atlaidēm, kā arī dažādām stipendijām, kurām iespējams pieteikties. Semināra dalībnieki bija laipni aicināti pēc lekcijas uzdot jautājumus, kas veicināja produktīvas diskusijas veidošanos, īpaši akcentējot nepieciešamību padarīt pieejamu dokumentāciju par budžeta vietu rotāciju visiem studējošajiem!

Pasākuma laikā tika likts akcents arī uz tādu aktuālu tēmu kā Studentcentrētā izglītība. Pedagoģiskās izaugsmes centra direktore Nora Jansone- Ratinika iepazīstināja semināra dalībniekus ar studentcentrētās izglītības konceptu, tās nozīmi un veidiem, un kā studējošie var iesaistīties, lai pilnveidotu studiju procesu universitātē. Studējošie ieguva ne tikai teorētiskas zināšanas, bet viņiem bija iespēja arī darboties praktiski, grupās izdomājot un prezentējot savu konceptu par ideālo universitāti. Grupai, kura saņēma vislielāko atbalstu no citiem studējošajiem, bija sagatavots īpašs pārsteigums.

RSU SP vēlas teikt lielu paldies visiem Pavasara akadēmiskā semināra lektoriem, dalībniekiem un organizatoriem, kuri ar savu klātbūtni un ieguldīto darbu palīdzēja to īstenot. Tiekamies Rudens  akadēmiskajā seminārā šī gada 5. un 6. oktobrī!

Semināra foto atskatu sagatavoja: Antra Zuce.

Bildes no semināra meklē: ŠEIT