Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Akadēmiskais virziens

RSU SP Akadēmiskais virziens (AV) – Padomes vēlēti studējošo pārstāvji RSU SP Valdē

  • Regulāri tiekas un komunicē ar studējošo pārstāvjiem;
  • Iesaistās dokumentu, kas saistīti ar studiju procesu, pilnveidošanā;
  • Pārstāv studējošo viedokli dažāda līmeņa struktūrvienībās un organizē tikšanās ar dekāniem un prorektoriem;
  • Organizē izglītojošus seminārus un veido informatīvus materiālus par studiju procesu RSU.