Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Akadēmiskajā sanāksmē studentu pateicības balvu saņem Infastruktūras departaments

Kā jau katra gada sākumā ierasts, arī šā akadēmiskā gada sākumā (šogad 4. septembrī) RSU aulā norisinājās nu jau par tradicionālo pasākumu kļuvusī Akadēmiskā sanāksme. Tās ievaddaļā RSU rektors prof. Aigars Pētersons aptuveni 400 sanākušajiem universitātes darbiniekiem atklāja gada laikā paveikto, kā arī atgādināja turpmākos virzības ceļus. Savukārt sanāksmes otrajā daļā tika godināti laureāti RSU E-balvās, Gada balvās, kā arī RSU SP priekšsēdētāja Linda Skulme pasniedza īpašu studējošo pateicības balvu par vislabāko savstarpējo sadarbību.

Neliels atskats uz prof. Aigara Pētersona runu: jo īpaši svarīgi liekas pieminēt to, ka RSU ir spējusi iekļūt pasaules labāko augstskolu reitingā QS; ir augstskola ar vislielāko ārzemju studentu skaitu visā Baltijā, kuri ne vien ir daudz tikai skaita ziņā, bet ir uzskatāmi par ļoti zinošiem, jo, lai iekļūtu RSU, tiem jāiztur gana liels konkurss; tāpat RSU uzskatāma par augstskolu ar visaugstāko reputāciju Latvijā. Par turpmāko stratēģiju prof. Aigars Pētersons izsakās, ka tiks turpinātas līdzšinējās ievirzes, kas nesušas rezultātus – studiju un kopējās infrastruktūras attīstība, internacionalizācijas paplašināšana, rūpēšanās par studiju kvalitāti.

Kā jau minēts iepriekš, pēc rektora uzrunas tika pasniegtas dažādas balvas dažādās nominācijās. E- balvas saņēma: Dace Rezevska no Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras, Valodu centra lektors Miervaldis Karulis, kā arī Zaļā formu tehnoloģijas katedra. Gada balvas saņēma: Veselības vadības docētāju grupa, Sabiedriskās veselības institūts un Attīstības un projektu departaments. Īpašu atzinību – Gada balvu par mūža ieguldījumu – saņēma izcilais sirds ķirurgs Romāns Lācis.

Taču tika pasniegta vēl viens nozīmīgs godinājums – studējošo pateicības balva, šajā gadā to ieguva Infrastruktūras departaments, ar kuru SP izdevies visveiksmīgāk sadarboties un nonākt pie kopīgiem secinājumiem vispārējas attīstības labā. Kā izsakās RSU SP priekšsēdētāja Linda Skulme: “Šogad īpašu paldies sakām departamentam, ar ko kopīgi esam devušies neskaitāmās ekskursijās pa RSU ēkām un īpašumiem, ilgi diskutējuši par telpu un ēku attīstību, kuras šobrīd studējošajiem būtu visvairāk nepieciešamas.” Sadarbībā ar Infrastruktūras departamentu šajā gadā tika paveikts daudz, te daži no sasniegumiem: 2017. gada rudenī atklāta Studentu māja Palasta ielā, kurā aktīvi norisinās dažādas darba grupas un semināri; ir uzsākts darbs pie dienesta viesnīcu atjaunošanas un siltināšanas;  izveidotas telpas zobārstniecības studējošajiem Stomatoloģijas institūtā;  turpinās darbs pie slimnīcu kampusu izveides; Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrs vasarā tika papildināts ar mācību galdiem gaiteņos; šobrīd kopīgi tiek strādāts pie jaunas telpas izveides, kurā tiktu realizēta pašpārvaldes radio ideja, kur ar atbilstošu tehnoloģisko nodrošinājumu savu talantu attīstīt varētu komunikācijas fakultātē studējošie.

Vēl jāpiemin, ka pagājušajā gadā studējošo pateicības balvu par vislabāko savstarpējo sadarbību ieguva Komunikācijas departaments, ar kuru šī veiksmīgā sadarbība nav nekur zudusi un turpinājusies arī līdz šim.