Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Atskats par Rudens Akadēmisko semināru

No 6. līdz 7. oktobrim norisinājās RSU Studējošo pašpārvaldes ikgadējais Rudens akadēmiskais seminārs, kas pulcēja vairāk kā 70 zinātkārus un ieinteresētus studējošos ar dažādu pieredzi – gan tādus, kuri savas gaitas Rīgas Stradiņa universitātē uzsākuši tikko, gan tādus, kuri universitātē studē jau vairākus gadus.

Rudens Akadēmiskais seminārs ir divu dienu pasākums ar mērķi saistošā un atraktīvā veidā izglītot studējošos par RSU akadēmisko vidi, iepazīstinot ar universitātes personālu, struktūru un galvenajām norisēm, kas saistītas ar studiju procesu. Šogad ievadlekciju pirmā studiju gada studējošajiem vadīja Medicīnas fakultātes 6. studiju gadā studējošais un 2016. gada RSU SP Valdes priekšsēdētājs Artūrs Šilovs. Pēc lekcijas saņēmām lieliskas atsauksmes, kā vienu no tām varam minēt kāda dalībnieka pārdomas:  “Ļoti patika un likās aizraujošs Artūra Šilova stāsts. Kā jau minēju akadēmiskā semināra noslēgumā – apbrīnoju cilvēkus, kuri spēj kvalitatīvi izmantot sev doto laiku, izdarīt maksimāli visu, ko spēj un vēl vairāk.

Šis seminārs ir lieliska iespēja pārrunāt akadēmiskās vides aktuālākās tēmas, tādēļ vecāko studiju gadu studējošajiem Prof. Ilga Kreituse un doktorantūrā studējošā Ieva Bikava vadīja lekciju par augstākās izglītības finansēšanas sistēmu un iemesliem, kādēļ RSU sociālo zinātņu programmās nav budžeta vietu.

RSU studiju prorektore Prof. Tatjana Koķe iepriecināja studējošos ar lekciju par RSU un studējošo savstarpējo sadarbību. Šādi par profesores lekciju izteicās RSU SP Akadēmiskā virziena vadītājs Māris Lapšovs: “Studentiem ir svarīgi zināt, ka viņu balsis tiek uzklausītas un vēlmes saprastas, tieši tāpēc fakts, ka RSU studiju prorektore piekrita kļūt par vienu semināra lektoriem ir pierādījums, ka mūsu universitātes vadība atbalsta un iesaistās studentu ārpus studiju aktivitātēs!”.

Pēc informatīvās pirmās semināra dienas studējošajiem bija iespēja izmantot savas jauniegūtās zināšanas, piedaloties simulācijā par Akadēmiskā virziena politiku. Simulācija ne tikai sekmēja studējošo izpratni šajā jautājumā, bet arī katram no simulācijas dalībniekiem deva iespēju pildīt savu lomu kā RSU SP Padomes biedram, fakultātes domniekam, Valdes loceklim vai pat RSU SP priekšsēdētājam. Semināra laikā radās svarīgas atziņas par Akadēmiskā godīguma nepieciešamību universitātē, kā arī jaunas idejas par Akadēmiskā godīguma integrēšanu studiju procesā.

RSU SP vēlas teikt lielu paldies visiem Rudens akadēmiskā semināra lektoriem, dalībniekiem un organizatoriem. Tiekamies Pavasara akadēmiskajā seminārā!

Semināra foto atskatu sagatavoja: Arina Žuravļova.

Bildes no semināra meklē: ŠEIT