Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Atskats uz februāri

Februāris ir gada īsākais mēnesis, taču tas nebūt nenozīmē, ka darba kļūst mazāk. Šomēnes aizvadīta 4. Padomes sēde, kuras laikā tika ievēlēti 3 fakultāšu domnieki un jauna studējošo Senatore. Veiksmīgi aizvadīta arī Valentīna dienas balle, ļaujot pat lauztajām sirdīm kaut uz vakaru aizmirst visas raizes un mesties dejā vai sarūpētajās jautrajās aktivitātēs.

RSU SP Valdes priekšsēdētāja Linda Skulme, uzskata ka otrais mēnesis pašpārvaldei iesākās ļoti pozitīvi – RSU Studējošo pašpārvalde tika atzīta par “Gada pašpārvaldi” LSA Gada balvas ceremonijā, kas ir liels gods un panākums visiem pašpārvaldes pārstāvjiem. Balvas saņemšana mudināja Valdi strādāt vēl cītīgāk, par ko liecina februārī aizsāktās tikšanās gan ar IT departamentu par jauna studējošā portāla ieviešanu, gan Anatomijas un antropoloģijas institūta pieejamību studentiem arī svētdienās, gan Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra attīstību un pilnveidi studējošo klīnisko prasmju apguvei.

Priekšēdētājas palīdze Serafima Grigorjeva darbojās pie ISA aktivitāšu gada plāna, kā arī pasākumu saraksta izstrādes ERASMUS studentiem, kuri būs izvēlējušies Rīgas Stradiņa universitāti savai ārvalstu studiju pieredzei.

Ārlietu virziena vadītāja Liene Vaivode uzsākusi darbu pie Valdes apmaiņas brauciena plānošanas un aktīvas sponsoru piesaistes gaidāmajiem sarīkojumiem, kā arī RSU SP pārstāvošo LSA domnieku gatavošanas LSA Kongresam, kurš šogad notiks 24. martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā).

Sociālā virziena vadītāja Elizabete Ribalkina kopā ar Dienesta viesnīcu nodaļas vadītāju izstrādāja rīkojumu par dienesta viesnīcas uzturēšanas un apsaimniekošanas izmaksām un kārtības noteikumus, kā arī 13. februārī tika aizvadīta pirmā lekciju cikla “Etiķete” lekcija, kuru vadīja lektore Ruta Siliņa. Lekcijā klausītāji varēja uzzināt, kā efektīvi lietot žestus un radīt pozitīvu iespaidu par sevi jau no pirmās tikšanās reizes.

Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena ietvaros tā vadītāja Ieva Cīrule kopā ar RSU SP Padomes vecāko Daniilu Žukovu organizēja Padomes un Valdes saliedējošo pasākumu, kura laikā abu institūciju pārstāvjiem bija dota iespēja iepazīties un piedalīties dažādās jautrās aktivitātes, kā arī klausīties vieslektora Venta Sīļa lekcijā. Februāra laikā tika izstrādāts arī nolikums par Atbalstu RSU SP pārstāvju kompetences celšanai.  

Zinātnes virziena ietvaros, kura pienākumus pilda Sandis Kovaļovs un Ulrika Ulla Andersone, tika izstrādāts un apstiprināts jauns nolikums, uz kuru balstoties, sākot ar šo mēnesi studējošajiem būs iespēja gūt finansiālu atbalstu par apmeklētiem ārpusstudiju kompeteces veicinošiem pasākumiem, kā arī visa mēneša garumā ikviens interesents varēja pieteikties RSU SP Atbalstam Starptautiskajai zinātniskajai darbībai. Pašlaik norisinās aktīvi priekšadrbi, lai jau martā RSU varētu uzņemt studentus no visdažādākajām pasaules valstīm, kuri viesosies Latvijā “RSU International Student Conference” ietvaros.

Akadēmiskā virziena pārstāvju – Māra Lapšova un Marijas Luīzes Kalniņas – darbi šomēnes bijuši daudz un dažādi – nu studentiem ir pieejama tiešsaistes pieteikšanās MITC klīniskajām manipulācijām, ir uzsākta aktīva sadarbība ar Pedagoģijas izaugsmes centru saistībā ar jauno docētāju skolu, kura būs obligāta jauniem RSU pasniedzējiem, kā arī ir aizsākti darbi pie pārbaudījumu anonimizācijas, lai ikviens studējošais varētu būt pārliecināts par sava kolokvija, testa vai ieskaites korektu un objektīvu izvērtēšanu. Februārī tika izveidots un izsūtīts ari pirmais apvienotais Akadēmiskā un Zinātnes virziena aktualitāšu e-pasts “No A līdz Z”, kuru ikviens studējošais var saņemt savā e-pastā. Protams, nedrīkst nepieminēt arī faktu, ka visiem Medicīnas fakultātes studentiem nu ir pieejama mācību sistēma AMBOSS, kura sava lietderīguma un priekšrocību dēļ ir guvusi popularitāti visā pasaulē.

Kultūras un sporta virziena vadītāja Līva Marta Spīgule bija atbildīga par veiksmīgu Valentīna dienas balles norisi, kuru kopumā apmeklēja vairāk nekā 300 cilvēku, rodot iespēju piedalīties dažādās jautrās aktivitātēs, parādīt savus labākos dejus soļus, un, protams, pavadīt vakaru draudzīgā un brīvā atmosfērā. Jāpiemin, ka pašlaik noris arī aktīvi sagatavošanās darbi konkursam “Erudīts”, kurš jau 7.martā pulcēs RSU asākos prātus! Piedalīties ir aicināts ikviens – gan studējošie, gan personāls.

Komunikācijas virziena pārstāves Amanda Anna Bērziņa un Nikola Serģe savukārt rūpējās par prezentmateriālu iegādi – tagad ikviens aktīvs SP biedrs var saņemt savā īpašumā gan termokrūzi, gan porcelāna krūzi, kladi, konfektes vai pildspalvu ar SP logotipu par produktīvu iesaistīšanos pašpārvaldes darbībā. Protams, turpinās arī veiksmīga sadarbība ar Komunikācijas departamenta pārstāvjiem, lai RSU SP vārds izskanētu arī RSU ziņu platformā, kā arī virziena pārstāves labprāt tiekas ar jaunajiem projektu PR pārstāvjiem, lai instruētu tos gaidāmajiem radošajiem darbiem.

Martā mūs gaida liels notikums – “RSU International Student Conference” -, kura no 16. līdz 17. martam norisināsies RSU galvenajā ēkā, Dzirciema ielā 16. Papildus jāmin arī RSU Akadēmiskā balle, kura šogad tiks rīkota 24. martā un norisināsies Latviešu Biedrības namā. Uz tikšanos!