Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Atskats uz LSA “Gada balva 2018” – RSU studenti saņem godalgas vairākās nominācijās

Sestdien, 9. februārī, tika pasniegtas Latvijas Studentu apvienības (LSA) Gada balvas 2018, no kurām lielākā daļa aizceļoja pie Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvjiem. RSU saņēma balvas nominācijās – Gada students, Gada jaunais zinātnieks, Gada projekts, Gada domnieks, Gada aktīvists, Gada izaugsme un Gada studējošo pašpārvalde. Savukārt, balvu “Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā” saņēma Latvijas Jauno ārstu asociācija, kuras vadībā darbojas vairāki RSU docētāji un rezidenti.

Balvu “Gada students” saņēma  Sandra Cipkina – RSU 6. studiju gada Medicīnas fakultātes studente, kura kā brīvprātīgā strādā Siguldas Stereotaktiskās radioķirurģijas centrā un par pētījumu koordinatori. Sandra iesaistās zinātniskajā darbībā jau vairāk kā trīs gadus, padziļināti interesējoties tieši par onkoloģiju, un ir piedalījusies vairāk nekā 10 zinātnisko darbu tapšanā gan ķirurģijas, gan radioķirurģijas nozarē. Sandra Cipkina bija arī 2018. gada RSU starptautiskās studentu zinātniskās konferences galvenā projektu vadītāja.

“Gada jauno zinātnieka” balvu ieguva Ieva Bāgante – RSU docente, sertificēta mutes, sejas un žokļu ķirurģe, kura strādā RSU Stomatoloģijas institūtā. Ieva 2018. gada pavasarī aizstāvēja promocijas darbu “Deguna elpošanas funkcija un estētika bērniem ar vienpusēju caurejošu lūpas, alveolārā izauguma un aukslēju šķeltni”.

LSA “Gada balva 2018” godalgu ieguvēji

“Gada projekta” balvu ieguva RSU studentu rīkotā International student conference “Health and Social sciences” 2018, kas bija gada lielākais studentu zinātnes pasākums Baltijas valstīs. Pirmo reizi konference pulcēja aptuveni 2000 dalībnieku un apmeklētāju no vairāk kā 25 pasaules valstīm, un tika organizēta divu dienu garumā, kļūstot par pielīdzināmu pasaulē zināmākajām studentu konferencēm.

LSA “Gada domnieka” titulu ieguva RSU SP Ārlietu virziena vadītājs Mārtiņš Danefelds, bet par “Gada aktīvistu” kļuvusi Ksenija Tarasova. “Gada izaugsmes” balva tika piešķīrta bijušajai RSU SP ārlietu virziena vadītājai Lienei Vaivodei, kura janvārī kļuvusi par LSA akadēmiskā virziena vadītāju.

Balvu “Gada Studējošo pašpārvalde”jau otro gadu pēc kārtas saņēma Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde, kas rāda labu piemēru citu augstskolu studentiem gan studiju kvalitātes un studentu pārstāvniecības jomā, gan ārējā tēla veidošanā studējošo vidē un nacionālā līmenī, gan kultūras projektu organizēšanā.

Balva “Studentu lieta – taisna un cieta!”, kuru pasniedz notikumam, kam sekojis būtisks, pozitīva rakstura pavērsiens visu studējošo un augstskolu dzīvē, piešķirta par pagājušā gada vasarā LSA rīkotajām apaļā galda diskusijām par augstākās izglītības finansēšanas sistēmas pilnveidi. Tajās piedalījās pārstāvji no gandrīz visām augstākajā izglītībā iesaistītajām organizācijām, arī no vairākām ministrijām un Saeimas, regulāri tiekoties, lai apspriestu LSA ziņojumu par Latvijas augstākās izglītības finansēšanas sistēmu un tajā ietvertās atziņas. Diskusiju rezultātā tika panākta konceptuālā vienošanās par stipendiju apmēra palielināšanu, kreditēšanas sistēmas pilnveidi, kā arī par budžeta vietu piešķiršanu pēc izcilības kritērijiem, un ar šiem jautājumiem darbs turpinās.

“Gada ieguldījuma sociālās dzīves veicināšanā” balvu saņēma Latvijas Jauno ārstu asociācija par darbu pie rezidentu dežūras slimnīcās stundu skaita samazināšanas. No šī gada rezidenti papildus pilna laika slodzei dežūrē 11 stundas mēnesī iepriekšējo 24 stundu vietā pagarināta normālā darba laika ietvaros un par dežūrām saņems dubultu atalgojumu. Bet par “Gada vecbiedru” tika atzīta Asnate Kažoka, un “Gada studentu atbalstītāja” balvu saņēma SIA “Cannelle Bakery”.

Par “Gada ieguldījumu akadēmiskās dzīves veicināšanā” kļuva grozījumu noslēgšana normatīvajos aktos, kas ļauj īstenot praksē jeb mākslinieciskajā jaunradē balstītas doktorantūras studiju programmas mākslās. Šīs izmaiņas 2016. gadā iniciēja LSA un mākslas augstskolu studējošie.

Ierasti studenti balvu pasniedz arī gada ķezai. Par “Gada ķezu” studējošie atzina partiju priekšvēlēšanu solījumus un pēkšņo izglītības ministra amata kandidātu trūkumu pēc 13. Saeima vēlēšanām, lai gan pirms vēlēšanām visas politiskās partijas izglītību, tostarp augstāko izglītību, atzina par prioritāti.

RSU SP tagadējais priekšsēdētājs Māris Lapšovs kopā ar savu priekšteci, 2018. gada RSU SP Valdes priekšsēdētāju Lindu Skulmi saņem balvu “Gada labākās pašpārvaldes” nominācijā

Balva tika pasniegta 13 nominācijās. To ieguvēji tika noskaidroti pēc studentu, studējošo pašpārvalžu, kā arī LSA valdes un ārējo ekspertu komisijas balsojuma rezultātiem. Balvas pasniegšana norisinājās Latvijas Mākslas akadēmijas telpās.

LSA Gada balva ir ceremoniāla apbalvošana, kuras laikā tiek godāti un atminēti aizvadītā gada spilgtākie studenti, notikumi un likstas, kas tieši vai netieši saistās ar augstākās izglītības politiku kopumā, katras augstskolas norisēm, studentu pašpārvaldes ikdienu un katra Latvijas studenta dzīvi.