Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Atskats uz maiju

Maijs bijis gana spraigs un dažādiem notikumiem piepildīts – aizvadīts gan pirmais Internacionālais seminārs, gan Anatomijas olimpiāde un citi aizraujoši pasākumi.

RSU SP Valdes prieksšēdētāja Linda Skulme kopā ar RSU vadību piedalījās izbraukumā uz Ventspils reģionālo slimnīcu, kurā tika parakstīts nodomu protokols, kā arī apciemoja Ventspils augstskolu, kura piedāvājusi sadarbības iespējas un kopēju studiju programmu izveides uzsākšanu. Jāpiebilst, ka maija beigās studentiem bija iespēja piedalīties un izteikties Padomnieku konventa sēdē, kurā tika diskutēts par universitātes pārvaldības modeli, tā mainīšanu un ietekmi uz studējošajiem.

Priekšsēdētājas palīdzes Serafimas Grigorjevas organizēto internacionālo semināru “Breaking Barriers” apmeklēja kupls skaits latviešu un ārzemju studentu, kur pasākuma norises laikā studējošie apsprieda aktuālas ārzemju studējošo problēmas mūsu universitātē un valstī, ieguva jaunus “tips&tricks” par adaptāciju jaunā vidē, kā arī savstarpēji iepazinās ar jautru aktivitāšu un neformālas gaisotnes palīdzību.

Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja Ieva Cīrule šomēnes parūpējās par to, lai 2013. un 2014. gada Valdes priekšēdētājas Alise Krauja un Katrīna Priede pasākuma “Vakars ar vecbiedriem” ietvaros pēc iespējas spilgtāk nodotu savas vērtīgākās zināšanas pašreizējiem valdiešiem, Padomes biedriem un aktīvistiem. Paldies dāmām par organizācijas biedru kompetences celšanai veltīto laiku!

Kultūras un sporta virziena ietvaros tā vadītājas Līvas Martas Spīgules pārraudzībā tika aizvadītas gan Latvijas neatkarības atjaunošanai veltītas aktivitātes, kurās 3. maijā varēja piedalīties ikkatrs studējošais un iegūt lieliskas balvas, kā arī 8. maijā RSU SP Studentu mājā norisinājās kopīga hokeja spēles Latvija-ASV tiešraides vērošana. Protams, nemitīgi tika veikti arī dažādi sagatavošanās darbi vasaras karstākajam festivālam “Taurenis”, kurš aizvadītajās brīvdienās – 2. un 3. jūnijā – kārtīgi ieskandināja jūnija atnākšanu.

Akadēmiskā virziena pārstāvji Māris Lapšovs un Marija Luīze Kalniņa strādāja pie atjaunoto iekšējās kārtības noteikumu apstiprināšanas, kā arī sniedza vērtīgas zināšanas un padomus 18. maijā notikušajā studiju gada vecāko un fakultāšu domnieku seminārā, kuru, neraugoties un specifisko nosaukumu, varēja apmeklēt ikviens interesents. Tika atjaunots arī studiju līgums un apstiprināts fakts, ka turpmāk Medicīnas fakultātei būs klīnikās bāzētas apmācības 6. studiju gada ietvaros.

Ārlietu virziena un tā vadītājas Lienes Vaivodes aktualitāšu augšgalā tāpat kā aprīlī bija ar Latvijas Studentu apvienību saistīti jautājumi, šoreiz – LSA Valdes vēlēšanas, kurās uz Sociālā virziena vadītājas amatu kandidēja divas RSU pārstāves – Komunikācijas fakultātes 3. studiju gada studējošā un RSU SP Vecbiedrs Olga Jasjuļaņeca un Medicīnas fakultātes studējošā Evita Terēze Tēberga, kura ir pieredzējusi RSU SP pārstāvoša domniece Latvijas Studentu apvienībā. Lai gan neviena no dāmām šoreiz netika ievēlēta amatā, esam gandarīti, ka mūsu augstskolas studējošās ir gatavas pieņemt gana nopietnus izaicinājumus un pretendēt uz visas valsts studentu interešu pārstāvju pozīciju. Norisinājās arī darbi, kas saistīti ar Valdes apmaiņas braucienu, proti, apmaiņas universitātes studējošo pašpārvaldes izvēle un koordinēšana.

Zinātnes virziena ietvaros Sanda Kovaļova un Ulrikas Ullas Andersones pārraudzībā 17. un 18. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas un antropoloģijas institūtā norisinājās XV Starptautiskā Anatomijas olimpiāde, kurā piedalījās 1. studiju gada Medicīnas fakultātes studenti. Šī gada tēma bija Tergum in tempus jeb Atpakaļ laikā. Kopumā olimpiādē piedalījās 12 komandas – septiņas no Rīgas Stradiņa universitātes, trīs no Tartu universitātes un divas no Lietuvas Veselības zinātņu universitātes. 19. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības un tehnoloģiju centrā pirmo reizi norisinājās Zinātnes seminārs, kas arīdzan pulcēja kuplu studējošo skaitu. Nedrīkst aizmirst arī 25. maijā Rīgas Stradiņa universitātes Senāta zālē notikušo ķirurģisko operāciju tehnikas elementu praktisko mācību semināru “Ieskats mūsdienu kardiotorakālajā ķirurģijā”, kas RSU vecāko studiju gadu studentiem sniedza iespēju gūt zināšanas par šīs nozares aktualitātēm pieredzējušu speciālistu vadībā. Ar vērtīgām lekcijām uzstājās PSKUS Sirds ķirurģijas centra vadītājs, RSU asoc. prof. Pēteris Skadiņš un PSKUS Plaušu centra un torakālās ķirurģijas nodaļas virsārsts Dr.med. Artjoms Špaks, kā arī uzņēmuma Johnson&Johnson pārstāve Sarmīte Koemece.

Sociālā virziena vadītāja Elizabete Ribalkina cītīgi sadarbojās ar Informācijas tehnoloģiju departamentu saistībā ar personalizētiem studējošo e-pastiem un finanšu sadaļas atspoguļošanu studējošo portālā. Tika arī parakstīts rektora rīkojums par grozījumiem rīkojumā “Par RSU dienesta viesnīcas Hipokrāta ielā 3, Rīgā telpu īres maksas tarifiem”, kā rezultātā vienvietīgo dienesta viesnīcu numuru cenas ir samazinātas. Šobrīd ir atvērta pieteikšanās arī “Mentoru programmai”, kuras ietvaros ikviens RSU students var kļūt par 1. studiju gada studējošo konsultantu dažādos ar universitātes sadzīvi un studiju procesu saistītos jautājumos. Pieteikšanās forma pieejama ŠEIT.

Komunikācijas virziena pārstāvju Amandas Annas Bērziņas un Nikolas Serģes pienākumos ietilpa atjaunotā RSU SP logo dizaina izveides pārraudzīšana, kā arī informācijas atjaunošana un jaunu platformu izveidošana portālā sp.rsu.lv. Maija laikā tika rūpīgi koordinēta PR darbība, kā arī meklētas iespējas domubiedru papildināšanai Komunikācijas virziena ietvaros. Mēneša ietvaros arī visi jaunie biedri saņēma jaunos organizācijas reprezentatīvos džemperus.