Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Medicīnisko simulāciju SZP

Medicīnisko simulāciju SZP

Medicīnisko simulāciju studentu zinātniskais pulciņš ietver pētījumus medicīnisko simulāciju nozarē, kas nodarbojas ar izglītību un praktiskajiem treniņiem dažādās medicīnas jomās.

Pulciņa biedriem būs iespēja piedalīties gan teorētiskajās sēdēs, kur viņi varēs apgūt medicīnisko simulāciju izveides pamatus un izveidot simulāciju scenārijus, gan praktiskajās sēdēs, kur izveidotos scenārijus pulciņa biedri veiks praktiski, pielietojot RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā esošo simulāciju aprīkojumu, veiks pētījumus, izmantojot izstrādātos un praktiski atstrādātos scenārijus, un sagatavos zinātniskās publikācijas par veiktajiem pētījumiem pulciņa mentoru vadībā.

Apmeklētājiem būs iespēja piedalīties teorētiskajās sēdēs, kur viņi varēs apgūt zinātniski pētnieciska darba un simulāciju izveides pamatus, ka arī saņemt atbildes uz visiem interesējošiem jautājumiem.

Sēžu vieta, laiks un tematika, kā arī aktuāla informācija tiek publicēta pulciņa Facebook grupā.

Pulciņa Facebook lapa: https://www.facebook.com/groups/1943249085757013/