Preloader

Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas SZP

Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas SZP

RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas pulciņā studenti iemācās dažādus psihosomatiskās medicīnas aspektus, kuri ikdienas studijās nereti tiek piemirsti. Tēmas pulciņā variē no pamatprincipu apskatīšanas līdz pat detalizētai personību analīzei. Respektējot pacientu konfidencialitāti, diskusija visbiežāk noris par fiktīviem tēliem no filmām. Pulciņa sēdes notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdējā pirmdienā. Semestrī reizi notiek praktiskās sēdes, sākot no filmu analīzes, beidzot ar bālinta grupām. Pulciņā ir plašas iespējas veikt pētniecisko darbu.