Preloader

Pulciņi

Onkoloģijas SZP

Onkoloģijas SZP Sākot ar 2017./18. akadēmisko mācību gadu darbību uzsāk jaundibinātais RSU Onkoloģijas SZP, kas tika izveidots ar mērķi veicināt

Lasīt vairāk

Mikrobioloģijas SZP

Mikrobioloģijas SZP Mikrobioloģijas studentu zinātniskais pulciņš ir izveidots 2017.gadā ar mērķi ne tikai apvienot studējošos ar padziļinātu interesi

Lasīt vairāk

Terapijas SZP

Terapijas SZP Terapijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt studentus pastāvīgi izzināt un padziļināt teorētiskās un praktiskās

Lasīt vairāk

Starpdisciplinārais veselības aprūpes SZP

Starpdisciplinārais veselības aprūpes SZP Starpdisciplinārais veselības aprūpes studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt studentus

Lasīt vairāk

Seksaloģijas SZP

Seksaloģijas SZP Seksoloģijas studentu zinātniskā pulciņa mērķis ir sniegt iespēju dažādu specialitāšu studentiem gūt plašākas zināšanas par cilvēka

Lasīt vairāk

Rehabilitoloģijas SZP

Rehabilitoloģijas SZP Rehabilitoloģijas pulciņš apvieno Medicīnas un Rehabilitācijas fakultāšu studentus ar padziļinātu interesi Rehabilitācijas un

Lasīt vairāk

Radioloģijas SZP

Radioloģijas SZP Radioloģija ir medicīnas nozare, kas darbojas ar dažādām attēldiagnostikas metodēm, tādējādi uzstādot diagnozes, veicot dažādas

Lasīt vairāk

Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas SZP

Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas SZP RSU Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas pulciņā studenti iemācās dažādus psihosomatiskās

Lasīt vairāk

Psihiatrijas SZP

Psihiatrijas SZP Pulciņa sēdes notiek vidēji reizi mēnesī, kopā semestrī 6–8 sēdes. Pulciņā tiek prezentētās aktuālās tēmas psihiatrijā ar praktiskiem

Lasīt vairāk

Pediatrijas SZP

Pediatrijas SZP Pulciņš aicina savā lokā pediatrijas entuziastus! Pulciņa sēdes notiek astoņas reizes akadēmiskā gada ietvaros. Sešas no tām ir

Lasīt vairāk