Preloader

Pulciņi

Traumatoloģijas un ortopēdijas SZP

Traumatoloģijas un ortopēdijas SZP Traumatoloģijas un ortopēdijas pulciņš ir struktūra un vieta, kurā tiekas šīs nozares entuziasti – gan jaunāko, gan

Lasīt vairāk

Otorinolaringoloģijas SZP

Otorinolaringoloģijas SZP Otorinolaringoloģijas (ORL) studentu zinātniskais pulciņš aktīvi darbojas kopš 2011. gada decembra. ORL pulciņa biedri u. c.

Lasīt vairāk

Oftalmoloģijas SZP

Oftalmoloģijas SZP Oftalmoloģijas studentu zinātniskais pulciņš apvieno jaunāko un vecāko kursu Medicīnas fakultātes studentus ar interesi padziļināti

Lasīt vairāk

Neanatoloģijas SZP

Neanaoloģijas SZP 2015.gadā izveidoto neonatoloģijas pulciņu apmeklē dažādu kursu studenti, lai kopā padziļināti izzinātu šo pediatrijas sadaļu.

Lasīt vairāk

Neiroloģijas SZP

Neiroloģijas SZP Neiroloģijas un neiroķirurģijas pulciņš dod iespēju studiju gados gūt ieskatu gan par neiroloģijas un neiroķirurģijas

Lasīt vairāk

Ķirurģijas SZP

Ķirurģijas SZP Ķirurģijas zinātniskais pulciņš darbojas kopš 1945. gada, kad to izveidoja un vadīja profesors Pauls Stradiņš. Patlaban tas apvieno

Lasīt vairāk

Kardioloģijas SZP

Kardioloģijas SZP 2016. gadā izveidotais RSU studentu Kardioloģijas zinātniskais pulciņš vieno medicīnas studentus ar padziļinātu interesi

Lasīt vairāk

Infektoloģijas SZP

Infektoloģijas SZP Infektoloģijas pulciņš ir domāts medicīnas fakultātes studentiem, kā arī visiem interesentiem, kuriem ir vēlme paplašināt savas

Lasīt vairāk

Ģimenes medicīnas SZP

Ģimenes medicīnas SZP Tas veidots studentiem, kuri interesējas par ģimenes medicīnu. Pulciņa mērķis ir popularizēt ģimenes medicīnu, sniegt papildu

Lasīt vairāk

Ģenētikas SZP

Ģenētikas SZP Ģenētikas pulciņš ir domāts visiem, kas ieinteresēti ģenētikā un molekulārajā bioloģijā. Pulciņš dod iespēju uzstāties un papildināt

Lasīt vairāk