Preloader

Fakultātes domnieku kontakti

Fakultātes domnieku kontakti

Fakultātes domnieki ir Studējošo pašpārvaldes (RSU SP) vēlēti studējošo pārstāvji fakultāšu domēs. Par domnieku savā fakultātē var kļūt ikviens studējošo pārstāvis. Pie fakultātes domniekiem vari vērsties jautājumos, kas saistīti ar fakultātes darbību, aktualitātēm un problēmām fakultātē.

Medicīnas fakultāte

 • Ksenija Tarasova
 • tarasovaksenija3@gmail.com
 • Sandra Cipkina
 • s.cipkina@gmail.com
 • Amanda Reinharde
 • amanda.reinharde@gmail.com
 • Mikus Saulīte
 • mikus.saulite@gmail.com

Zobārstniecības fakultāte

 • Alīna Gončarova
 • alinagoncarova1@gmail.com
 • Elizabete Ribalkina
 • elizabeteribalkina@gmail.com

Farmācijas fakultāte

 • Annija Čiščakova
 • annija.ciscakova@gmail.com
 • Krista Zvirzgdiņa
 • kristazvirgzdina@gmail.com
 • Ksenija Kumačova
 • xenia.kumachova@gmail.com
 • Anna Gavrilova
 • annagavrilova@outlook.lv

Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

 • Agita Dilāne
 • agitadilane12@gmail.com
 • Ilva Ogle
 • ilva.ogle@gmail.com

Rehabilitācijas fakultāte

 • Kristiāna Širova
 • sirovak@gmail.com
 • Dārta Rūse
 • rusedarta@gmail.com
 • Linda Skulme
 • lindaskulme.ls@gmail.com

Eiropas studiju fakultāte

 • Artūrs Oto Kivliņš
 • arturs.oto.kivlins@gmail.com
 • Dita Kantore
 • dita.kantore@gmail.com
 • Marta Lārmane
 • marta.larmane@gmail.com

Juridiskā fakultāte

 • Artūrs Žukovs
 • zukovs.arturs2@gmail.com
 • Toms Zariņš
 • tomshenrijs21@gmail.com

Komunikācijas fakultāte

 • Olga Jasjuļaņeca
 • olga.jasjulaneca@gmail.com
 • Samanta Ņukša
 • samanta.nuksa7gmail.com
 • Tālivaldis Kronbergs
 • talivaldis.kronbergs@gmail.com

Domnieka amatam savā fakultātē var kandidēt ikviens studējošo pārstāvis. Ja esi ieinteresēts domnieku darbā vai vēlies vēlies kļūt par fakultātes domnieku, droši raksti Akadēmiskā virziena vadītājai Sandrai Cipkinai (sandra.cipkina@rsu.lv) vai vadītājas vietniecei veselības zinātņu bloka jautājumos Ilvai Oglei (ilva.ogle@rsu.lv)!