Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Iepazīsties – Valde 2019

Sākot ar šī gada 1. janvāri, savu darbību ir uzsākusi Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes jaunievēlētā Valde.  Šogad Valdes sastāvā ir 10 motivēti studējošo pārstāvji, kuri ir gatavi pārstāvēt studējošo intereses dažādos līmeņos, realizējot studējošo kultūras, sociālās un akadēmiskās intereses.

RSU SP jaunais Valdes priekšsēdētājs ir Māris Lapšovs, kurš organizācijas darbībā iesaistās jau trešo gadu. Pildīt sava darba pienākumus viņu motivē apziņa, ka studējošo vārdam ir spēks uzlabot ne tikai universitātes ārpus studiju vidi, bet arī pozitīvi ietekmēt studiju procesu kopumā. Uz jautājumu, kas veicina Māri attīstīties un izaicināt sevi, Māris atbild: “Ir tik patīkami apzināties, ka nekad nevarēs pateikt, ka viss ir izzināts un nekā jauna apkārt nav, jo katru dienu dzīve turpina pārsteigt un dod iespēju saskarties ar jauniem izaicinājumiem.” Esot organizācijas Valdē jau trešo termiņu, Māris savus darba pienākumus var pildīt daudz efektīvāk – iepriekš iegūtās pieredzes pielietošana ļauj savu komandu koordinēt veiksmīgāk.

Akadēmisko virzienu vada Medicīnas fakultātes IV studiju gada studējošā Marija Luīze Kalniņa, kura pagājušogad gatavojās amatam, pildot Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieces pienākumus,  un Medicīnas fakultātes II studiju gada studējošā Aija Tumova, kura ir virziena vadītājas vietniece. Abas meitenes gadu ir iesākušas produktīvi, strādājot komandā, un uzskata, ka nākotnē spēs sadarboties vēl efektīvāk, ņemot vērā meiteņu līdzīgo domu gājienu un vēlmi pilnveidot sevi un sadarboties ar citiem studējošajiem, kā arī uzlabot savu universitāti. “Akadēmiskais virziens ikdienā dod iespēju pārstāvēt studējošo viedokli, risināt problēmas, kas ir saistītas ar studiju procesu, kā arī  komunicēt ar universitātes vadību,” tā par virzienu izsakās tā pārstāves.

Sociālā virziena vadītāja, Medicīnas fakultātes II studiju gada studējošā Anna Jete Gauja vēlas universitātes vidi padarīt studējošajiem ērtāku un patīkamāku.  Savus darba pienākumus Jeti motivē pildīt spēcīga vēlme vienmēr doties uz priekšu, kas neļauj apstāties un rada vēlmi palīdzēt citiem. Iesaistīšanās SP darbībā Jetei ir kā patīkams izaicinājums – viņa vienmēr ir aktīvi iesaistījusies ārpusstudiju aktivitātēs, bet darbs RSU SP uzlabo ne tikai Jetes, bet arī citu studējošo ikdienu.

Sintija Kukaine, Medicīnas fakultātes III studiju gada studējošā, šajā gadā ir Zinātnes virziena vadītāja. Sintijai patīk, ka viņa var būt cilvēks, kurš spēj izmainīt un risināt tās nepilnības, par kurām citi tikai runā un ko pati ir saskatījusi iepriekš. Viņai patīk pārmaiņas, riskēt, zināt un izzināt – varbūt tāpēc arī zinātne šķiet tik interesanta. SP darbībā Sintija ir iesaistījusies tikai nesen, bet jau savus darba pienākumus pilda pēc vislabākās sirdsapziņas, un pie sevis smejas, ka nevis viņa atrada RSU SP Valdi, bet gan tā atrada viņu.

Kultūras un sporta virzienu šogad vada Medicīnas fakultātes II studiju gada studējošā Katrīna Freimane, kas pašpārvaldē iesaistījās tieši organizācijā valdošās atmosfēras dēļ. Viņai patīk izdzīvot katru projektu, kurā iesaistās, un vērot to tapšanas gaitu. “Vērot kā top projekti un redzēt visu, ko studenti spēj paši paveikt, ir apbrīnojami!” stāsta Katrīna. Tieši Kultūras un sporta virziens viņu vienmēr ir interesējis visvairāk – dalība pasākumos gan kā dalībniecei, gan organizatorei, kā arī projektu vadītājai, ļāva Katrīnai iepazīt virzienu un attīstīja vēlmi darboties SP.

Mārtiņš Danefelds, Medicīnas fakultātes IV gada studējošais, pārstāv Ārlietu virzienu, jo uzskata, ka tajā ir iespēja mainīt augstākās izglītības sistēmu kopumā, ne tikai kādu konkrētu jomu, kā arī tic, ka, strādājot ar internacionalizācijas iespējām, tiek veicināta prasme risināt konkrētas problēmas dažādos veidos. Mārtiņš Studējošo pašpārvaldē iesaistījās, jo vēlējās mainīt studiju vidi, kurā savulaik ievēroja un vēl aizvien pamana nepilnības vai sfēras, ko varētu uzlabot, un uzskata, ka, lai arī cik daudz katrs pats pilnveidotos, vienmēr vēl ir vieta uzlabojumiem gluži, kā ar augstākās izglītības iespējām un tās kvalitāti.

Par komandas saliedētību un cilvēkresursu piesaisti atbild Eiropas studiju fakultātes II studiju gada studējošā Ieva Cīrule, kurai Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziens ir sirdij ļoti tuvs, un savus darba pienākumus viņu motivē pildīt labi padarītā darba sajūta. SP darbībā Ieva iesaistījās, lai darītu, piedzīvotu un uzzinātu vairāk – tie ir brīnišķīgi, jauni draugi un iespējas, kuras nevar laist garām. Ieva uzskata, ka komunikācija un darbs ar cilvēkiem ir iekšējā virziena būtība – tas ir tas mazais motoriņš, kas dzen uz priekšu pārējos un ir informēts par visu, kas notiek organizācijā.

Komunikācijas virzienu šogad vada Francis Hugo Gulbis ar vietnieci Santu Kliederi. Abi jaunieši ir radoši, ar augstu atbildības sajūtu apveltīti Eiropas studiju fakultātes I un II studiju gada studējošie, kuriem rūp, lai ikviens studējošais tiktu sadzirdēts un ikvienam būtu pieejama informācija par aktuālo studiju un ārpusstudiju vidē. Gan Francis, gan Santa sevi raksturo kā nedaudz mākslinieciska tipa personāžus ar vēlmi darīt un iesaistīties, kā arī abus vieno interese par jaunākajām reklāmas un sociālo mediju tendencēm,  un jaunieši uzskata, ka nākotnē veidosies dinamiska sadarbība gan savā starpā, gan ar citiem Valdes biedriem.

Tehniskā nodrošinājuma administrators Reinis Ozols ir II studiju gada Medicīnas fakultātes students, kuram darbība SP sākās ar projekta “Fukši`18” organizēšanu, kas sevī ietvēra arī daļu no amata pienākumiem, ko Reinis pilda šobrīd. Gatavs iesaistīties jaunu ideju realizācijā un apņēmības pārņemts, viņš uzsāka darbu kā SP kurjers, un aizvien vairāk laika sāka pavadīt birojā, līdz atpakaļ ceļa vairāk nebija. Savus darba pienākumus Reinis raksturo kā savu hobiju – viņam  patīk labot un veidot dažādus priekšmetus un objektus pat tad, ja to neprot, jo katru izaicinājumu uztver kā puzli, ko jāatrisina. un tas ir labi pavadīts laiks ārpusstudiju vidē.

Finanšu administrators Matīss Linde ir Medicīnas fakultātes II studiju gada students. Viņaprāt, pašpārvalde ir vieta, kur var iemācīties tādas prasmes, kā komunikāciju, formālu e-pastu rakstīšanu, stresa menedžmentu, laika plānošanu un citas iemaņas. Finanšu administratora amata specifika ir tāda, ka vienmēr jābūt gatavam dažāda veida situācijām – tas pieprasa ātru reakciju un racionālu lēmumu pieņemšanu. Matīss uzskata, ka iesaistīšanās SP paver daudz jaunas iespējas, sniedz zināšanas un garantē kontaktus iespējamajiem nākotnes sadarbības partneriem.

Pirmās divas nedēļas Valde ir pavadījusi rosīgi un produktīvi, strādājot un aktīvi iepazīstoties ar saviem darba pienākumiem un sadarbības partneriem.