Preloader

Jaunā Valde ir ievēlēta!

29. novembra vakarā norisinājās Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes 2018. gada Valdes vēlēšanas, kuru gaitā dažādos amatos tika ievēlēti 10 kandidāti. 
1. Padomes sēdē piedalījās 33 no 35 Padomes biedriem, pašreizējā RSU SP Valde, kā arī vairāki viesi. 
Par jauno Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Rehabilitācijas fakultātes 3. studiju gada studente Linda Skulme. Par priekšēdētājas “labo roku” – priekšsēdētāja palīgu – kļuva atraktīvā RSU SP aktīviste Serafima Grigorjeva. Kā jauno Akadēmiskā virziena vadītāju apsveicam pašreizējo priekšsēdētājas palīgu Māri Lapšovu, savukārt kā jauno Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieci – 3. studiju gada Medicīnas fakultātes studenti Mariju Luīzi Kalniņu. 2018. gadā Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja amata pienākumi un Padomes, Valdes un vecbiedru saliedēšana tiks uzticēta Ievai Cīrulei. Par Komunikācijas virzienu un operatīvu informācijas apriti turpinās rūpēties tagadējā virziena vadītāja Amanda Anna Bērziņa un viņas vietniece Nikola Serģe. Sociālā virziena vadītāja amatu turpmāk ieņems topošā zobārste Elizabete Ribalkina, savukārt par Zinātnes virziena vadītāju tika ievēlēts jau senatora amatā pieredzi guvušais Sandis Kovaļovs un par viņa vietnieci – Ulrika Ulla Andersone
Brīvas ir atlikušas Kultūras un sporta virziena vadītāja un Ārlietu virziena vadītāja vakances. 
 
Apsveicam jaunievēlēto Valdi un novēlam panākumiem un ražīgiem darbiem bagātu 2018. gadu!