Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Māris Lapšovs – jaunievēlētais valdes priekšsēdētājs

2018. gada 21. novembrī norisinājās pirmā RSU studējošo pašpārvaldes Padomes sēde, kurā tika vēlēta jaunā RSU SP Valde. Visvairāk uzmanības izpelnījās 2019. gada studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja amata kandidatūru aizstāvēšana, un, apkopojot Padomes biedru iesniegto balsošanas biļetenu rezultātus, tika noskaidrots jaunais Valdes priekšsēdētājs – Māris Lapšovs, kurš savu darbu uzsāka ar jauno 2019. gadu. Pēc Padomes balsojuma 2019. gada Valdes sastāvu papildina:

Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja Ieva Cīrule

Kultūras un sporta virziena vadītāja Katrīna Freimane

Ārlietu virziena vadītājs Mārtiņš Danenfelds

 Akadēmiskā virziena vadītāja Marija Luīze Kalniņa

Akadēmiskā virziena vadītāja vietniece Aija Tumova

Nākamajā Padomes sēdē, kura norisinājās 2018. gada 12. decembrī, 2019. gada Valdes sastāvu papildināja:

Zinātnes virziena vadītāja Sintija Kukaine

Komunikācijas virziena vadītājs Francis Hugo Gulbis

Komunikācijas virziena vadītāja vietniece Santa Kliedere

Sociālā virziena vadītāja Jete Gauja

Līdz ar 2018. gada izskaņu 2019. gada Valde bija ievēlēta pilnā sastāvā.

Kāpēc izvēlējies studēt tieši RSU?

Rīgas Stradiņa universitāte mani piesaistīja ar diviem aspektiem – pirmkārt, medicīnas studiju programmas labā reputācija, otrkārt, vērienīgais ārvalstnieku skaits, jo man vienmēr ir paticis komunicēt un dibināt jaunus kontaktus ar cilvēkiem no citām pasaules valstīm.

Vai jau skolā aktīvi iesaistījies ārpus stundu aktivitātēs?

Vācu valodā ir ļoti labs vārds „jaein“, kas nozīmē „jā un nē“. Jau 11. klasē ieaistījos skolēnu domē, lai gan ne reizi neaizgaju uz kādu no domes sapulcēm. Tomēr, paralēli skolas gaitām, man bija arī citas nodarbes: mācījos vācu un franču (nedaudz  arī itāļu) valodas, profesionāli trenējos tenisā, biju skolas debašu komandas sastāvā, attīstīju vijoles spēles prasmes, kā arī divus gadus trenējos jāšanā. Proti, laika un pamatojuma sūdzēties par vienmuļu ikdienu man nebija.

Kā sākās Tavs ceļš pašpārvaldē?

Manas RSU SP gaitas sākās diezgan spontāni. Sākumā vienkārši paralēli studiju gaitām velējos atrast draugus starp RSU ārvalstu studentiem. Tā iepazinos ar vācieti Johanesu Steibl, kurš, laimīgā kārtā, izrādījās sociāli aktīvs un pēc diviem mēnešiem kļuva par International Students’ Association (ISA) vice-prezidentu. Tā, pats to nemanot, sāku vairāk savas ikdienas gaitas saistīt darbojoties ar RSU ārvalstu studējošajiem, līdz mani uzrunāja RSU SP pārstāvji un piedāvāja nākamajās vēlēšanās kandidēt uz Valdes priekšsēdētāja palīga amatu, kura darba pienākumi lielākoties ir regulāra komunikācija ar ISA. Un tā sākās mans piedzīvojumiem bagatais ceļš RSU SP!

Kā plānot laiku? Kā Tu plāno savu?

Man laika plānošana ir diezgan pedantiska nodarbe. Tā sākas svētdienas vakarā, kad saplānoju visu nodarbību un studiju laikus, lai saprastu, cik tad daudz brīvā laika varu veltīt ārpus studiju aktivitātēm. Protams, neskatoties uz pedantisko pieeju laika plānošanai, vienmēr mēģinu palikt elastīgs un, nedēļai ritot, nereti pamainu izveidoto grafiku.

Kā Tu pieņēmi tik svarīgu lēmumu dzīvē – uzņemties 2019. gada Valdes vadību?

Šis lēmums tika rūpīgi un detalizēti pārdomāts. Sākumā, kad 2017. gadā biju RSU SP Valdes priekšsēdētāja palīgs, varēju novērot priekšsēdētāja ikdienu, un man likās, ka tas ir ļoti grūti un diez vai kādreiz es spēšu uzņemties pildīt šī amata pienākumus. Tomēr, sāku iedziļināties vidē, kas bija man apkārt, un sāku domāt, ka nav nekā tāda, kam es nespētu sagatavoties. Šī apziņa manī saglabājās, kad 2018. gadā kļuvu par RSU SP Akadēmiskā virziena vadītāju. Noteikti jāatzīst, ka lēmuma pieņemšanu izteikti ietekmēja  iegūtā pieredze RSU SP Padomes, Valdes un RSU Senāta darbā.

Kādas ir ekspektācijas par nākamo gadu?

Viennozīmīgi pozitīvas! Man ir liels prieks, ka 2019.gadu uzsāks jauna un enerģijas pilna RSU SP Valde, kur katram valdietim ir degsme acīs un vēlme darboties.

Kādi ir Tavi izvirzītie mērķi 2019.gadam?

Viens no mērķiem ir RSU SP jaunās komandas saliedēšana, lai tie cilvēki, kuri ir iesaistījušies studentijā, sajustu vienotas komandas garu un būtu gatavi plecu pie pleca gāzt kalnus visa gada garumā. Otrais mērķis ir pilnveidot mūsu apkārtējo vidi tā, lai katrs students sajustu reālos uzlabojumus sev apkārt.


Kādi ir ieguvumi studentam iesaistoties pašpārvaldē? Kādi ir Tavi?

Galvenais, ko var iegūt studējošais, iesaistoties RSU SP, viennozīmīgi ir, tā saukto, ārpus studiju izglītību. Pašpārvaldē var iemācīties tādas prasmes kā laika plānošana, projektu vadīšana un universitātes studiju procesu uzlabošana. Par sevi varu teikt, ka mans galvenais ieguvums pašpārvaldē ir atziņa, ka viss, ko mēs darām un viss ko mēs iemācāmies RSU SP, noteikti noderēs gan profesionālajā jomā, gan arī ikdienas dzīvē.

Ko Tu ieteiktu visiem jaunajiem SP censoņiem?

Nebaidīties sevi izaicināt. Vienmēr prieks redzēt kādu, kurš ir gatavs mācīties un kāpt ārā no savas komforta zonas. Ir jāizvirza augsti mērķi, un ikdienas gaitās nevajag baidīties no kļūdām, jo nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara!