Preloader

Nestāvi malā – iesaisties!

Novembris Studējošo pašpārvaldei vienmēr ir asociējies ar pārmaiņām – vēlēšanām. Gan iekšējām pārmaiņām pašā RSU SP Padomē un Valdē, gan International Student’s Association (ISA) valdē.

RSU SP Padomē ir 36 padomes biedri, kur visi ir RSU studenti, kuri pārstāv visu universitātes fakultāšu studējošos. Par padomes biedru var kļūt jebkurš studējošais piedaloties vēlēšanās, kurām šogad var pieteikties līdz 8. novembrim aizpildot anketu RSU Studējošo pašpārvaldes mājaslapā (sp.rsu.lv) un balsot par savas fakultātes kandidātiem varēs no 10. līdz 16. novembrim Studējošo portālā Universum (students.rsu.lv).

Būt Padomes biedram nozīmē pārstāvēt savas fakultātes studējošo intereses un viedokli, tā ir iespēja pastāvīgi būt informētam par aktuālākajiem procesiem Universitātes un Valsts līmenī, kas skar studējošos. Kļūstot par Padomes biedru, Tu iegūsi neiedomājamu pieredzi un pievienoto vērtību ikdienas studiju dzīvei

Pēcāk, novembra beigās, jaunās Padomes 1. sēdē, tiek ievēlēta RSU SP Valde – SP izpildvara, ko pārstāv septiņi valdes locekļi, trīs vietnieki, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja palīgs. Valde ir atbildīga par galvenajiem notikumiem pašpārvaldē, darot sev nozīmētos pienākumus un iesaistot citus studējošos dažādās aktivitātēs. Valdes amatiem varēs pieteikties no 13. novembra.

Novembrī mainās arī ārvalstu studējošo pārstāvji International Student Association (ISA), kas darbojas, lai veicinātu ārzemju studentu integrāciju un veidotu tiem patīkamu vidi studiju procesā RSU. ISA mērķis ir nodrošināt studentiem iespējas izmantot un attīstīt savus talantus, prasmes un intereses, izmantojot dažādas akadēmiskās, sociālās un kultūras programmas. Lai gan šī ir ārzemju studentu organizācija, ir svarīgi atcerēties, ka tajā var darboties pilnīgi visi RSU studējošie.
RSU ISA vēlēšanas šogad norisināsies 16.novembrī plkst. 18.00 1.auditorijā, kurās tiks ievēlēta jaunā 2018.gada Valde 12 cilvēku sastāvā. Atšķirībā no RSU SP Valdes vēlēšanām, ISA Valdes vēlēšanās balstiesīgs ir katrs apmeklētājs – katrs var izteikties un pēcāk nobalsot.

Iesaisties un audz kopā ar RSU SP!