Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Padome ir lēmusi!

Novembris RSU SP ir zīmīgs mēnesis, jo amatos tiek ievēlēti jauni un enerģijas pilni censoņi, kas pārņem stafeti organizācijas vadīšanā 2019. gadā. 21. novembra vakarā Hipokrāta auditorijā uz 1.Padomes sēdi un Valdes vēlēšanām pulcējās jaunā Padome, organizācijas vecbiedri un viesi no citām AII.  

Padomes sēdē piedalījās 36 no 36 Padomes biedriem, pašreizējā RSU SP Valde pilnā sastāvā, kā arī vairāki viesi.

Par jauno Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts 3.studiju gada Medicīnas fakultātes students Māris Lapšovs, kurš 2019.gadā būs galvenais RSU students, visu studējošo viedokļa paudējs gan universitātes, gan nacionālā līmenī un vadīs RSU SP darbu atbilstoši izstrādātās organizācijas misijas, stratēģijas un vīzijas virzieniem. Kā jauno Akadēmiskā virziena vadītāju apsveicam pašreizējo Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieci Mariju Luīzi Kalniņu, savukārt kā jauno Akadēmiskā virziena vadītāja vietnieci – 2. studiju gada Medicīnas fakultātes studenti Aiju Tumovu. 2019. gadā Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja amata pienākumi un Padomes, Valdes un vecbiedru saliedēšana tiks uzticēta Ievai Cīrulei. Par ārējo komunikāciju un RSU studējošo viedokļa paušanu Latvijas Studentu apvienībā rūpēsies 4.studiju gada Medicīnas fakultātē studējošais Mārtiņš Danefelds, kurš 2019.gadā vadīs Ārlietu vizienu. Kultūras un sporta virziena vadīšanu pārņems 2.studiju gada Medicīnas fakultātes studente Katrīna Freimane, kura ir ideju un enerģijas pilna, lai turpinātu iesāktos un veidotu jaunus projektus.

Brīvas ir atlikušas Komunikācijas virziena vadītāja un vietnieka, kā arī Sociālā virziena un Zinātnes virziena vadītāja amata vakances.  

Apsveicam jaunievēlēto Valdi un novēlam panākumiem un ražīgiem darbiem bagātu 2019. gadu!