Preloader

Par RSU SP

Kas ir RSU SP?

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP) tika dibināta 1993. gadā. Tā darbojas jau vairāk nekā 24 gadus, lai pārstāvētu studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Rīgas Stradiņa universitātē un citās valsts institūcijās.

Kāda ir RSU SP vīzija un misija?

Studējošo pašpārvaldes misija ir: Pārstāvēt RSU studentu akadēmiskās, sociālās un kultūras tiesības, un intereses universitātē un citās valsts institūcijās.
Studējošo pašpārvaldes vīzija ir: Radīt tādu vidi, kurā students var veiksmīgi sevi realizēt kā studiju procesā, tā arī sabiedriskajā dzīvē. RSU SP vīzija paredz, ka būs diena, kad visi Rīgas Stradiņa universitātē īstenotie procesi un sasniegtie rezultāti būs atbilstoši ikkatra RSU studenta interesēm.

RSU SP simboli

Viens no Studējošo pašpārvlades simboliem ir arī melnais zirgs, kas raksturo RSU studentu piesātināto un dinamisko dzīves ritmu, kā arī tiekšanos uz priekšu!
Svarīgs Studējošo pašpārvlades simbolis ir skelets Stasis, kurš ir neatņemama sastāvdaļa un mūžīgs dalībnieks ikvienā RSU SP rīkotajā pasākumā, jo kas gan ir pasākums bez Staša?!