Preloader

ISA

RSU International Students’ Association

Platforma ārvalstu studentiem,kur īstenot savas idejas!

ISA kalpo gan kā papildinājums Studentu Pašpārvaldei, gan arī ir daļa no internacionālās kopienas RSU.

  • ISA ir mātes organizācija dažādo RSU pārstāvēto tautību kopienām. Mēs cieši sadarbojamies ar visām studentu organizācijām, kas iekļauj mūsu mērķauditoriju.
  • Mēs piedāvājam visiem RSU studentiem iespēju īstenot savas idejas. Mēs ar prieku pieņemam visas ieceres un sadarbības iespējas, kas nozīmētu tālāku universitātes attīstību.

ISA ir bezpeļņas brīvprātīga studentu organizācija, izveidota, lai palīdzētu veicināt Rīgas Stradiņa Universitātes ārvalstu studentu iekļaušanos un celtu skolas garu, kā arī nodrošināt iespēju attīstīt savus talantus, prasmes un intereses.
Mūsu misija ir pārstāvēt, kalpot un palīdzēt uzlabot ārvalstu studentu dzīvi Rīgas Stradiņa universitātē. Mēs cieši sadarbojamies ar RSU Studentu Pašpārvaldi, ārvalstu studentu nodaļu un tās dekāni un citām nozīmīgām institūcijām.

Mums ir sekojoši uzdevumi:

  • īstenot un uzturēt centienus atvieglot ārvalstu studentu iekļaušanos RSU kopienā
  • nodrošināt informāciju, līdzēt ar padomu un vajadzības gadījumā vērsties pie atbilstošām institūcijām, lai palīdzētu studentiem atrisināt viņu problēmas vai kliedētu bažas
  • pārstāvēt ārvalstu studentu viedokļus RSU viņiem nozīmīgos jautājumos
  • koordinēt un organizēt akadēmiskus pasākumus
  • koordinēt un organizēt sociālus pasākumus
  • uzlabot konstruktīvu sadarbību ar RSU studentiem, personālu, organizācijām un dažādām institūcijām
  • sekmēt RSU ārvalstu studentu intereses un veicināt starpkulturālu sapratni

Mūsu komanda

Robert Olof Ekman
President
Margi Patel
Assist. Of Academic Affairs
Karol Ardylewski
Head Of Social & Integration Affairs
Viboosani Murugaboopathy
Liaison Officer
Simon Scheibner
Vice- President
Vili Pehkonen
Medical Science Officer
Philipp Paul Merkle
Assist. Of Social & Integration Affairs
Karl Alexander Zeidler
Human Resources Officer
Leonard George
Head Of Academic Affairs
Matthias Jan Sachteleben
Treasurer
Roshika Fernando
Public Relation Officer
Iga Małgorzata Olejarczyk
Secretary
Kontaktinformācija
Telefona nr.: +37122720750
rsu.international.students@gmail.com