Preloader

LaMSa

Latvijas Medicīna studentu asociācija

Latvijas Medicīna studentu asociācija (LaMSa) ir sabiedriskā labuma organizācija. Biedrība ir dibināta 2000. gadā. To vada un tajā darbojas paši medicīnas studenti, aizstāvot medicīnas studentu intereses, kā arī veidojot un piedaloties dažados sabiedrības veselību veicinošos projektos.
Savu mērķu īstenošanai LaMSA galvenie darbības virzieni ir:

  • Veicināt medicīnas izglītības kvalitātes paaugstināšanos
  • Pārstāvēt medicīnas studentu intereses gan Latvijā, gan starptautiski
  • Veicināt sadarbību starp medicīnas studentiem vietējā un starpvalstu mērogā
  • Organizēt un realizēt medicīnas studentu klīniskās prakses un zinātnisko apmaiņu programmas (vairāk lasi – www.lamsa.lv/index.php/profesionalas-apmainas/)
  • Veidot un piedalīties projektos, kas saistīti ar medicīniskām un sociālām problēmām gan Latvijā, gan citur pasaulē

LaMSA ir viena no Starptautiskās medicīnas studentu apvienību federācijas (IFMSA) nacionālajām biedru organizācijām. IFMSA ir 1951. gadā dibināta organizācija medicīnas studentiem. Vairāk nekā 60 gadus IFMSA pārstāv un apvieno medicīnas studentus pasaules līmenī un ir viena no lielākajām jaunatnes organizācijām pasaulē, kas turklāt ir daļa no Pasaules veselības organizācijas un Apvienoto Nāciju organizācijas. Šobrīd federācijā apvienojušās 124 nacionālās medicīnas studentu asociācijas no 115 valstīm sešos kontinentos, kurās kopā ir vairāk nekā miljons biedru.

Kontaktinformācija
Vispārējiem jautājumiem sakarā ar asociāciju rakstīt – lamsa@lamsa.lv