Preloader

Padome

Kas ir RSU SP Padome?

RSU SP Padome ir RSU Studējošo pašpārvaldes galvenā lēmējinstitūcija. Ikvienam RSU studējošajam ir iespēja iesaistīties Padomes darbībā. Vienu reizi mācību gadā norisinās Padomes vēlēšanās, kurās ikvienam studējošajam ir iespēja piedalīties, izvirzot savu kandidatūru.
Padome sastāv no 35 vēlētiem Padomes biedriem. Izvirzot savu kandidatūru, par konkrēto Padomes biedra kandidātu balso tikai viņa fakultātes studējošie. Tādējādi veidojas Padome, 36 Padomes biedru sastāvā, kur atbilstoši studējošo skaitam fakultātē ir noteikts mandātu jeb balsttiesīgo Padomes biedru skaits.

Kā veidojas RSU SP Padome?

Padomes sastāvu veido:

 • 14 Medicīnas fakultātes studējošie
 • 5 Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studējošie
 • 2 Juridiskās fakultātes studējošie
 • 3 Komunikācijas fakultātes studējošie
 • 4 Rehabilitācijas fakultātes studējošie
 • 2 Farmācijas fakultāte studējošie
 • 3 Eiropas studiju fakultātes studējošie
 • 2 Zobārstniecības fakultātes studējošie

Šie, 36 vēlētie biedri, pārstāv visu universitātes studējošo viedokli. Ik mēnesi Padomes biedri tiekās Padomes sēdē. Sēdes laikā tiek ievēlēti studējošie pārstāvji dažādās RSU institūcijas, kā piemēram, Fakultātes dome, dažādas Padomes u.c., kā arī sēdes laikā tiek runāts par RSU SP aktualitātēm.
Padomes biedriem, tāpat kā jebkuram SP aktīvistam tiek sniegta iespēja ne tikai apmeklēt sēdes un balsot, bet arī iesaistīties dažādu projektu organizēšanā un vadīšanā, kā arī Darba grupās par visdažādākajām aktualitātēm, kas skar studējošos un studiju dzīvi.
Padomes sēdes vienmēr ir atvērtas un ikvienam ir iespējams uzzināt sēdē apspriesto informāciju.

Kāds ir Tavs ieguvums iesaistoties Padomē?

Iesaistoties Padomē, Tev ir iespēja:

 • būt vienam no Padomes biedriem, kuri ir balstiesīgi un apstiprina studējošos dažādos amatos
 • uzzināt vairāk par dažādu procesu norisēm gan RSU, gan RSU SP
 • veicināt savu pašizaugsmi un pilnveidoties sev interesējošā jomā
 • realizēt savas idejas
 • izteikt viedokli un balsot- pārstāvēt visu studējošo viedokli
 • darīt vairāk un ietekmēt studiju procesu, vidi un studiju dzīvi to uzlabojot un pilnveidojot
 • iegūt pieredzi dažādu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā
 • iegūt jaunus draugus un daudz dažādus kontaktus, kā arī vienkārši padarīt savu studiju dzīvi daudz interesantāku

medicīnas fakultātes studējošie

Staņislavs Šinkarevs

Arina Žuravļova

Daniils Žukovs

Mikus Saulīte

Judīte Lukša

Ksenija Tarasova

Jānis Dreijers

Marija Luīze Kalniņa

Matīss Lukašēvičs

Mārtiņš Danefelds

Sandra Cipkina

Ulrika Ulla Andersone

Serafima Grigorjeva

Magdalēna Mudule

farmācijas fakultātes studējošie

Ilze Elīna Blūma

Svetlana Ļeškeviča

rehabilitācijas fakultātes studējošie

Terēze Frišava

Viktorija Levizere

Kristiāna Širova

Diāna Kārkliņa

Zobārstniecības fakultātes studējošie

Alīna Gončarova

Kristīne Romanovska

sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes studējošie

Ričards Tauriņš

Anna Atslēga

Ilva Ogle

Maija Truškane

Marta Fjodorova

komunikācijas fakultātes studējošie

Tālivaldis Kronbergs

Kristaps Feldmanis

eiropas studiju fakultātes studējošie

Rendijs Kukainis

Raimonds Lauris Kulmanis

Paula Zilberte

juridiskās fakultātes studējošie

Artūrs Kurbatovs

Jānis Mihaļcevičs