Preloader

Valde

RSU SP Valde

RSU SP Valde ir RSU Studējošo pašpārvaldes izpildvara. RSU SP Valdi veido 13 vēlēti studējošie, kurus ievēl RSU SP Padome.
Valdes galvenais uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo intereses dažādos līmeņos, realizējot studējošo kultūras, sociālās un akadēmiskās intereses.
Valde katru nedēļu tiekas Valdes sēdēs, kurās aicināts pievienoties ikviens studējošais. Valdes sēdēs tiek apspriestas dažādas RSU SP aktualitātes.
SP Valde ļoti cieši sadarbojas ne tikai ar Padomi, bet arī ar RSU adminstrāciju- kopīgi uzlabojot un attīstot RSU studiju dzīvi visdažādākajos aspektos.

Valdes sastāvu veido

Natālija Šilova
RSU SP Valdes priekšsēdētāja

 • Natalija.Silova@rsu.lv
 • 26584324
Lasīt vairāk »

Dāvids Orlovs
RSU SP Finanšu virziena vadītājs

 • Davids.Orlovs@rsu.lv
 • 27727416
Lasīt vairāk »

Alīna Gončarova
RSP SP Sociālā virziena vadītāja

 • Alina.Goncarova@rsu.lv
 • 27727419
Lasīt vairāk »

Sandra Cipkina
RSU SP Akadēmiskā virziena vadītāja

 • Sandra.Cipkina@rsu.lv
 • 27727420
Lasīt vairāk »

Sandis Kovaļovs
Zinātnes virziena vadītāja pienākumu izpildītājs

 • sandis.kovalovs@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Linda Skulme
Kultūras un sporta virziena vadītāja

 • Linda.Skulme@rsu.lv
 • 26474986
Lasīt vairāk »

Dita Kantore
Akadēmiskā virziena vadītājas vietniece sociālo zinātņu bloka jautājumos

 • Dita.Kantore@rsu.lv
 • 29457709
Lasīt vairāk »

Amanda Anna Bērziņa
Komunikācijas virziena vadītāja

 • Amanda.Berzina@rsu.lv
 • 26573764
Lasīt vairāk »

Kristiāna Širova
Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja

 • Kristiana.Sirova@rsu.lv
 • 26044839
Lasīt vairāk »

Olga Jasjuļaņeca
Ārlietu virziena vadītāja

 • Olga.Jasjulaneca@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Māris Lapšovs
Valdes priekšsēdētājas palīgs

 • Maris.Lapsovs@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Nikola Serģe
Komunikācijas virziena vadītāja vietniece

 • nikola.serge@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Ilva Ogle
Akadēmiskā virziena vadītājas vietniece veselības aprūpes zinātņu jautājumos

 • ilva.ogle@rsu.lv
 • 26351199
Lasīt vairāk »