Preloader

Valde

RSU SP Valde

RSU SP Valde ir RSU Studējošo pašpārvaldes izpildvara. RSU SP Valdi veido 12 vēlēti studējošie, kurus ievēl RSU SP Padome.
Valdes galvenais uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt studējošo intereses dažādos līmeņos, realizējot studējošo kultūras, sociālās un akadēmiskās intereses.
Valde katru nedēļu tiekas Valdes sēdēs, kurās aicināts pievienoties ikviens studējošais. Valdes sēdēs tiek apspriestas dažādas RSU SP aktualitātes.
SP Valde ļoti cieši sadarbojas ne tikai ar Padomi, bet arī ar RSU adminstrāciju- kopīgi uzlabojot un attīstot RSU studiju dzīvi visdažādākajos aspektos.

Valdes sastāvu veido

Linda Skulme
RSU SP Valdes priekšsēdētāja

 • Linda.Skulme@rsu.lv
 • 26584324
Lasīt vairāk »

Serafima Grigorjeva
RSU SP Priekšsēdētājas palīdze

 • Serafima.Grigorjeva@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Elizabete Ribalkina
RSP SP Sociālā virziena vadītāja

 • Elizabete.Ribalkina@rsu.lv
 • 27727419
Lasīt vairāk »

Māris Lapšovs
RSU SP Akadēmiskā virziena vadītājs

 • Maris.Lapsovs@rsu.lv
 • 27727420
Lasīt vairāk »

Sandis Kovaļovs
Zinātnes virziena vadītājs

 • sandis.kovalovs@rsu.lv
 • 27727421
Lasīt vairāk »

Līva Marta Spīgule
Kultūras un sporta virziena vadītāja

 • Liva.Spigule@rsu.lv
 • 26474986
Lasīt vairāk »

Marija Luīze Kalniņa
Akadēmiskā virziena vadītāja vietniece

 • MarijaLuize.Kalnina@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Amanda Anna Bērziņa
Komunikācijas virziena vadītāja

 • Amanda.Berzina@rsu.lv
 • 26573764
Lasīt vairāk »

Ieva Cīrule
Iekšējās sadarbības un cilvēkresursu virziena vadītāja

 • Ieva.Cirule@rsu.lv
 • 26044839
Lasīt vairāk »

Liene Vaivode
Ārlietu virziena vadītāja

 • Liene.Vaivode@rsu.lv
 • 27762955
Lasīt vairāk »

Ulrika Ulla Andersone
Zinātnes virziena vadītāja vietniece

 • UlrikaUlla.Andersone@rsu.lv
Lasīt vairāk »

Nikola Serģe
Komunikācijas virziena vadītāja vietniece

 • nikola.serge@rsu.lv
Lasīt vairāk »