Preloader

RSU SP un RSU rektora amata kandidāti paraksta nodomu memorandu

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP), gatavojoties Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektora vēlēšanām, ir organizējusi vairākas studentu tikšanās ar rektora amata kandidātiem, piedalījusies kandidātu debatēs, kā arī diskutējusi ne tikai ar RSU personālu, bet ar lielu daļu studentu par to, kādam ir jābūt jaunajam RSU rektoram.

Bez uzmanības nedrīkst atstāt faktu, ka RSU pēdejo 10 gadu laikā ir veikusi ārkārtīgi lielu lēcienu attīstībā un pārņemt universitātes vadību šajā posmā cilvēkam ar jebkāda līmeņa pieredzi nebūs viegli. Tāpēc svarīgi, lai vadības pārmaiņu laikā netiktu aizmirsts par pašu galveno universitatē – studentiem. RSU SP aicināja abus rektora amata kandidātus parakstīt nodomu memorandu, kura mērķis ir iedokumentēt vairākās diskusijās un tikšanās laikā minēto un solīto par turpmāko studējošo dzīves pilnveidi augstskolā, pie kurām būtu jāstrādātā tuvāko piecu gadu laikā, kurā tika minēti vairāki diskusiju un tikšanās reižu laikā izskanējušie virzieni, kuros būtu jāstrādā, un problēmas, kuras ir jāatrisina tuvāko piecu gadu laikā. Memorands tika parakstīts 7. novembrī ar abiem rektora amata kandidātiem un tas ir pieejams šeit.

Ir jāatzīst, ka abiem kandidātiem – gan prof. Aigaram Pētersonam, gan prof. Jānim Vētram – bagāta pieredze augstākās izglītības jautājumos, iemaņas vadīšanas sfērā un politiskajā arēnā. Profesors Pētersons savā RSU attīstības vīzijā skar daudzus virzienus un min vairākus konkrētus uzdevumus, ar kurām jāturpina vai jāsāk strādāt nākamo gadu laikā. Savukārt, profesors Vētra savā attīstības vīzijā min studentiem un universitātei svarīgus attīstības punktus.

RSU SP vēlās uzsvērt, ka RSU ir ieguvusi savu reputāciju un atpazīstamību pateicoties augstajai studiju kvalitātei, tāpēc arī ar rektora nomaiņu ir jāturpina celt studiju kvalitāte visās RSU studiju programmās,nemazinot prasības studentiem, pat dažādu ārējo apstākļu ietekmes rezultātā.