Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Agnese Sausiņa

Studiju programma “Tiesību zinātne”, 2. studiju gads

Kāpēc Tu vēlies kandidēt Padomes vēlēšanās?

Sapratusi, ka Juridiskai fakultātei ir nepieciešamas pārmaiņas, nolēmu kandidēt 2018./2019. gada vēlēšanās. Vēlētos vairot Juridiskās fakultātes iesaisti RSU ikdienas dzīvē, aktivitātēs, kā arī veicināt veiksmīgu sadarbību ar citām fakultātēm. Gribētu būt Juridiskās fakultātes ombuds, kurš spētu runāt visu studentu vārdā. Protams, tā ir neatkārtojuma pieredze, iespēja.

Why do you want to candidate in RSU SU Council elections?

After realizing that Faculty of Law needs some changes I decided to run for the Council this year. I want to increase involvement of the Faculty of Law in the life of RSU and activities, that can increase successful cooperation with other faculties. I would like to be the Ombudsperson of the Faculty of Law, that could speak in the name of all of the students. Of course that is a unique chance and opportunity.

Viena lieta, kas noteikti būtu jāievieš universitātē?

Noteikti ir vajadzība paplašināt RSU bibliotēkas pieejamo mācību grāmatu klāstu sociālo zinātņu blokam.

Kāds ir Tavas dzīves moto?

Jādzīvo saskaņā ar Satversmi.