Preloader

Alīna Gončarova


RSP SP Sociālā virziena vadītāja

Kontakti:

  • Alina.Goncarova@rsu.lv
  • 27727419

Alīna Gončarova

RSU SP Sociālais virziens ir virziens, kas īsteno dažādus projektus, kas vērsti RSU studējošo studiju un brīvā laika kvalitatīvai norisei. Tas rūpējas par apkārtējo vidi, lai students varētu kvalitatīvi iesaistīties studiju procesā.

Galvenie pienākumi:

  • studentu ērtas vides nodrošināšana ar dažādu mācību stūrīšu vai pufu nodrošināšanu
  • sadarbība ar RSU departamentiem, tādējādi veicinot studējošo viedokļa paušanu RSU vides un studiju uzlabošanā
  • dienesta viesnīcu vecāko pārraudzīšana
  • nodrošināt ērtu e-vides izmantošanu studentiem
  • piedalīties un sekot līdzi godprātīgai stipendiju un kredītu sadalei