Preloader

Amanda Anna Bērziņa


Komunikācijas virziena vadītāja

Kontakti:

  • Amanda.Berzina@rsu.lv
  • 26573764

Amanda Anna Bērziņa

Komunikācijas virziens nodrošina informācijas pieejamību sociālajos tīklos, sagatavo aktualitāšu e-pastu, kā arī veido organizācijas kopējo tēlu ne tikai universitātē, bet arī ārpus tās. Komunikācijas virziena ikdienas darbos ietilpst arī dažādu relīžu un atskatu rakstīšana un apkopošanu par studentiem saistošiem notikumiem, tai skaitā izmaiņām studiju procesos.

Komunikācijas virziens darbojas ciešā sadarbībā ar pārējiem Valdes virzieniem, nodrošinot vizuālo materiālu sagatavošanu, kā arī studentu informēšanu par gaidāmajiem virzieniem. Visbiežāk sadarbība tiek veidota ar Kultūras un Sporta virzienu, ņemot vērā šo pasākumu biežumu. Tāpat arī tiek veidoti bilžu un/vai video atskati no pasākumiem, ko pēc tam iespējams nodot ārējiem sadarbības partneriem vai atbalstītājiem.

Tāpat arī komunikācijas virziens sadarbojas ar dažādiem uzņēmumiem, lai izveidot reprezentējošos materiālus, ko izsniegt mūsu aktīvistiem vai visiem, kā piemiņas dāvanu. Šajā gadā sadarbojamies ar papīrlietu uzņēmumu “Purpurs”, “Rūķīšu Tējas”; “Karameļu darbnīcu”, kā arī ar “PRO Baltic”!