Preloader

Dita Kantore


Akadēmiskā virziena vadītājas vietniece sociālo zinātņu bloka jautājumos

Kontakti:

  • Dita.Kantore@rsu.lv
  • 29457709

Dita Kantore

Akadēmiskais virziens sastāv no trīs cilvēku komandas- Akadēmiskā virziena vadītāja un divas vietnieces, pārstāvot veselības aprūpes zinātnes un sociālās zinātnes. Akadēmiskā virziena svarīgākie pienākumi ir pilnveidot studiju procesu Rīgas Stradiņa universitātē, organizēt tikšanās ar studējošo pārstāvjiem, kā arī koordinēt to darbu, un organizēt izglītojošus seminārus. Tā pat Akadēmiskais virziens sagatavo informatīvus materiālus studentiem par aktuāliem jautājumiem un iesaistās dažādu dokumentu, kas saistīti par studiju procesu, pilnveidošanā. Iesaistīties akadēmiskā virziena darbībā var jebkurš interesents gan kā studējošo pārstāvis (studiju gada vecākais, fakultātes domnieks), gan arī kā aktīvists.