Preloader

Ilva Ogle


Akadēmiskā virziena vadītājas vietniece veselības aprūpes zinātņu jautājumos

Availability

  • ilva.ogle@rsu.lv
  • 26351199

Ilva Ogle

Akadēmiskā virziena vadītājas vietnieka veselības zinātņu jautājumos galvenie uzdevumi ir komunikācija ar veselības zinātņu studējošo pārstāvjiem – gan Studiju gada vecākajiem, gan Fakultāšu domniekiem. Šī cilvēka galvenajos pienākumos ietilpst arī akadēmisko semināru rīkošana un palīdzība Akadēmiskā virziena vadītājam darbā ar dažādiem dokumentiem.