Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Jurģis Siliņš

Studiju programma “Zobārstniecība”, 3. studiju gads

Kāpēc Tu vēlies kandidēt Padomes vēlēšanās?

Uzskatu, ka katra Rīgas Stradiņa universitātes studenta interesēs ir uzlabot un pilnveidot savu un citu studentu mācību un attīstības vidi. Nekas studiju laikā nav svarīgāks, kā iegūt labāko iespējamo izglītību labākajā un patīkamākajā iespējamā veidā. Mans mērķis un motivācija ir nodrošināt šīs idejas īstenošanos Rīgas Stradiņa universitātē, gūt atbalstu šīs idejas īstenošanā no citiem Padomes biedriem, kā arī paplašināt savu draugu un paziņu loku ar zinātkāriem un progresīvi domājošiem cilvēkiem.

Why do you want to candidate in RSU SU Council elections?

I think that improving and developing the environment of studying is in the interests of every student of Riga Stradins university. During studies nothing is more important than receiving the best possible education in the best and most pleasant way. My goal and motivation is to execute this idea in the RSU, to gain support for it from other Council members and to broaden my circle of friends and acquaintances with curious and progressive thinking people.

Viena lieta, kas noteikti būtu jāievieš universitātē?

Zinātnisko darbu obligāta izmantošana studiju procesā. Daudzu priekšmetu pasniedzēji ir profesori, kas nodarbojas ar zinātnisko darbību, bet studiju procesā studentiem nesniedz priekšstatu par zinātni un neizmanto jaunākos pētījumu rezultātus studiju procesā. Uzskatu, ka tas būtu jāievieš studiju procesā.

Kāds ir Tavas dzīves moto?

Kļūt par labāko iespējamo cilvēku, kāds vien varu kļūt, palīdzēt visiem iespēju robežās un tiekties uz saviem mērķiem.