Preloader

Liene Vaivode


Ārlietu virziena vadītāja

Kontakti:

  • Liene.Vaivode@rsu.lv
  • 27762955

Liene Vaivode

Ārlietu virziens, galvenokārt, nodarbojas ar komunikācijas vadīšanu starp RSU un Latvijas Augstākās izglītības iestādēm, kā arī ar mūsu organizācijas sadarbības partneriem, proti, atbalstītājiem, projektu līdzautoriem, pakalpojumu sniedzējiem, u.c. )

Ikdienas pienākumos ietilpst aktīva komunikācija ar citām Latvijas AII, kā arī Latvijas Studentu apvienību, iesaistoties problēmu risināšanā, kas ir nozīmīga ne tikai mūsu universitātes studējošajiem, bet visiem Latvijas studentiem kopumā. Virziena vadītājam jānodrošina RSU interešu pārstāvniecība piesaistot domniekus, kā arī nodrošinot katrā LSA rīkotajā darba grupā, kādu RSU studējošo pašpārvaldes pārstāvi.

Veidojot sadarbību ar citām pašpārvaldēm, tiek nodrošināta apsveikumu sūtīšana, kopprojektu veidošana, kā arī viedokļu saskaņošana dažādos jautājumos. Tāpat var tikt organizētas apmaiņas vizītes, lai celtu pašpārvaldes biedru kompetenci.

Gada ietvaros Ārlietu virzienam jānoorganizē arī ārvalstu apmaiņas brauciens Valdei, apmeklējot citu valstu universitātes, lai gūtu ieskatu kā Studējošo pašpārvaldes funkcionē citās valstīs un kādas ir visbiežāk sastopamās problēmas kā vietējiem, tā ārvalstu studentiem.