Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Māris Lapšovs


Valdes priekšsēdētājs

Kontakti:

  • maris.lapsovs@rsu.lv
  • 26584324

Māris Lapšovs

RSU Studējošo pašpārvaldes Valdes priekšsēdētājs ir RSU galvenais students un visu studējošo viedokļa paudējs gan universitātes, gan nacionālā līmenī.

Priekšsēdētājam ir jāformulē pašpārvaldes darbības stratēģija, misija un mērķi atbilstoši augstskolu likumam.

Tā pienākumos ir koordinēt Valdes darbu, lai panāktu aktuālākās un būtiskākās informācijas apriti RSU studējošo vidē, iegūt informāciju no studējošajiem katrā fakultātē, lai veicinātu studiju kvalitātes uzlabošanu, kā arī nodrošināt dažādas ārpusstudiju aktivitātes, kas atbilst ikkatra studējošā interesēm.

Priekšsēdētājs ir galvenais cilvēks, kurš nodrošina RSU Studējošo pašpārvaldes koordinētu darbību, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un veicinātu biedru zināšanu un kompetenču celšanu.

Priekšsēdētājam ir jāprot vadīt komandu, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, patstāvīgi jāapgūt jaunas zināšanas, kuras pēcāk analizēt, sistematizēt un integrēt jauno biedru kompetences celšanai.