Preloader

Serafima Grigorjeva


RSU SP Priekšsēdētājas palīdze

Kontakti:

  • Serafima.Grigorjeva@rsu.lv

Serafima Grigorjeva

Priekšsēdētāja palīga pienākumos ietilpst: ikdienas sadarbība ar International Student Association (turpmāk ISA), kā arī RSU SP pārstāvēšana pasākumos, kuri ir domāti RSU ārvalstu studējošiem. Veidot ciešāku sadarbību starp ārvalstu un latviešu studējošiem, risināt studējošo problēmas tai skaitā akadēmiskās, kā arī veicināt ārvalstu studējošo integrāciju RSU iekšējā vidē. Ikdienas kontakts ar ISA domāts tāpēc, lai informētu to par RSU SP aktualitātēm un pasākumiem, kuros ISA var gan iesaistīties, gan reklamēt studentiem. Viens no jauniem uzdevumiem ir starptautisko aktīvistu komandas veidošana, kur tiek pārstāvēti gan latviešu, gan ārvalstu studējošie.