Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Tālivaldis Kronbergs

Studiju programma “Multimediju komunikācija”, 3. studiju gads

Kāpēc Tu vēlies kandidēt Padomes vēlēšanās?

Savs skatījums uz notiekošo un ideju piedāvājums, kā pilnveidot studentu dzīvi, ir arī neklātienes studentiem — tātad arī man. Studiju kursu apraksti, to saturs, docētāju darbs un attieksme skar arī neklātienes studentus. Veidojot raidījumu “Talants tev līdzās” un jau vienu gadu esot Padomē, kaut nedaudz gan virtuāli, gan klātienē ir izdevies satuvināt Komunikācijas fakultātes “pasauli” ar Studējošo pašpārvaldes domu gaitu. Tiem, kuri strādā un piektdienās neballē, bet piedalās eksperimentā “Sestdienās arī var studēt”, ir ko piedāvāt uzcītīgajiem “pārējo dienu studentiem” — kopā ir ne tikai lielāks spēks, bet arī spēcīgāka pieredze.

Why do you want to candidate in RSU SU Council elections?

Every part-time student has a view on current situation and has some new ideas, thus I am not an exception. Course descriptions, content of them, work and attitude of academic staff also affects part-time students. There has been some progress with closing the gap between Faculty of Communication and Student Union by directing the show “Talent next to you” and being a Council member for the past year. Those who work and don’t party on Friday, but participate in an experiment called “You can also study on Saturdays”, also have something to offer to diligent “casual students” – together we have not only more power but also better experience.

Viena lieta, kas noteikti būtu jāievieš universitātē?

Vienota informācijas platforma par studentu aktivitātēm un piedāvājumu studentiem.

Kāds ir Tavas dzīves moto?

Metjū Arnolda vārdi: “Gudram cilvēkam visas zināšanas ir interesantas.”