Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Valdes darbi vasarā

Jūlijs un augusts – vasaras siltākie mēneši, 2 no universitātes pienākumiem brīvākie mēneši, kas tiek gaidīti tik ilgi, bet paskrien nemanot. Tā vismaz tas noticis šogad, nesanāca ne samirkšķināt acis un esam aizdzīvojuši līdz septembrim un jauna akadēmiskā gada sākumam. Tomēr ne visiem šie mēneši bijuši laiski – RSU SP Valdes locekļi savu darbu turpināja ar iepriekš iegūto vērienu un sparu.  

Valdes priekšsēdētāja Linda Skulme aktīvi piedalījās 2 Stratēģisko semināru organizēšanā – pirmais: Valdes stratēģiskais seminārs, kurā biedri darīja tieši to, kas pēc nosaukuma “stratēģiskais” raisa pirmās asociācijas, – ļoti rūpīgi vērtēja šā gada izvēlēto stratēģiju, to, kā tā darbojas, kas ar to sasniegts jau līdz šim un kas gaidāms tuvākajā nākotnē; tika vēl vairāk “pieblīvēts” rudenī gaidāmo pasākumu plāns; izvērtēti šā brīža Valdes amatu apraksti un esošais vēlēšanu nolikums, kā arī tika diskutēts nepieciešamajām izmaiņām. Savukārt otrais Stratēģiskais seminārs bija nu jau par ikgadējo tradīciju kļuvušais kopējais studējošo pašpārvaldes seminārs, kurā piedalīties varēja ikviens interesents. Šajā gadā seminārs piedalījās apmēram 30 jau esošu un vēl tikai topošu biedru, kas kopā ļoti atraktīvā un draudzīgā gaisotnē novērtēja izveidoto stratēģiju un deva savu ieguldījumu tās papildināšanā. Šajos 2 mēnešos aizsākta darbība pie zinātnes mēneša, kas top sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, pēc līdzšinējā progresa spriežot, pasākums solās būt ļoti vērtīgs ikvienam! Tomēr ar to viss vēl nebeidzas – RSU SP šogad uzņēma Studentijas pārstāvjus Taurenē, lai aizvadītu Vizionāru simpoziju, tā laikā tika apspriesti augstākās izglītības telpā aktuāli jautājumi. Vasarā intensīvi norisinājās darba grupas starp RSU un 3 lielākajām Latvijas slimnīcām – Paula Stradiņa Klīnisko univeristātes slimnīcu (PSKUS), Bērnu Klīnisko universtātes slimnīcu (BKUS) un Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS). Tikšanās mērķis bija vienoties par turpmākas sadarbības izveidi, lai studējošajiem būtu iespēja turpināt pētniecisko darbu izstrādi veselības iestādēs, ņemot vērā Vispārīgas datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā. Universitātei ir veiksmīgi izdevies parakstīt sadarbības līgumus ar RAKUS un PSKUS, pārējās vienošanās vēl ir izstrādes procesā, taču tas neietekmēs veiksmīga mācību gada uzsākšanu.

Priekšsēdētājas palīdze Serafima Grigorjeva arī piedalījās jau minētā RSU SP semināra veidošanā un norisē, sagādājot ikvienam tā dalībniekam daudz pozitīvu emociju. Tika plānoti un pašās vasaras beigās arī īstenoti dažādi pasākumi Orientēšanās nedēļas ietvaros ārzemju studējošajiem, kā arī viņiem prezentēta RSU SP kā organizācija. Visa semestra kalendārs aizpildīts ar ERASMUS+ programmas ietvaros RSU uzņemtajiem studentiem visam pusgadam.

Akadēmiskā virziena pārziņi Māris Lapšovs un Marija Luīze Kalniņa šīs vasaras laikā tikušies ar Medicīnas fakultātes dekāni, lai pārrunātu iespējamos uzlabojumus MF Valsts pārbaudījumā. Tāpat noritējušas tikšanās ar Farmakaloģijas un Dzemdību un ginekoloģijas katedrām, lai vienotos par gala pārbaudījumu uzlabojumiem, balstoties uz studentu ieteikumiem. Bijusi tikšanās ar profesoru Bahu par iespēju studentiem brīvprātīgi pavadīt brīvo laiku BKUS kopā ar bērniem. Aizvadīta darba grupa par jaunajiem uzņemšanas noteikumiem, kuras laikā panākta vienošanās par jaunajiem kritērijiem uzņemšanai RSU. Sadarbībā ar Komunikācijas virzienu ir radīta arī jauna sp.rsu.lv mājaslapas sadaļa: “Akadēmiskā telpa”, kas studentiem būs ļoti vērtīgs palīgs jebkādos studentiem interesējošos jautājumos par Akadēmisko dzīvi. Pirmajā mācību nedēļā fakultāšu domnieki apciemos pirmkursnieku, pastāstīs par studējošo pārstāvniecību un universitāti kopumā. Un ir aktualizēti mājaslapas kursu apraksti, ko tagad var arī viegli šķirot, izmantojot jaunos filtrus.

Zinātnes virziens – tā vadītājs Sandis Kovaļovs un viņa vietniece Ulrika Ulla Andersone vasarā centušies strādāt pie kopēja plāna rudens semestrim un jaunu ideju ģenerēšanas.  Sadarbībā ar RSU Absolventu asociāciju rudenī tiks atklāta Pētnieku akadēmija, kurā studentiem tiks dota iespēja iepazīties ar pirmajiem soļiem zinātnē, kā arī apmeklēt jomas profesionāļu lekcijas par pētniecības aktualitātēm mūsu universitātē. Aktīvi norit darbs pie International Student Conference 2019, kas norisināsies Zinātnes nedēļas ietvaros 4. un 5. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē. Augusta pēdējās dienās izsludināta pieteikšanās dalībai Studentu zinātniskajos pulciņos, savukārt to vadītājiem noorganizēta kopīga satikšanās reize.

Ārlietu virziens, ko vada Liene Vaivode, strādājis pie tā, lai RSU SP pārstāvji apmeklētu semināru Kubs, Studentu līderu forumu, jau minēto Vizionāru simpoziju un Baltijas Studentu apvienību tikšanās reizi. Kā jau ierasts, arī vasaras laikā RSU studenti aktīvi devuši ieguldījumu arī LSA attīstībā. No 29. līdz 31. augustam ticis organizēts arī RSU SP pieredzes apmaiņas brauciens uz Beļģiju. Un visbeidzot notikusi sponsoru piesaiste dažādiem SP organizētiem pasākumiem.

Iekšējais sadarbības un cilvēkresursu virziens vasarā piedzīvojis lielas pārmaiņas – pie tā stūres nonākusi jauna vadītāja – Zane Čivle, cītīgi iesākusi darbu pie jau esošajiem projektiem, kā arī pasākumiem, kā arī centīsies jaunajā darba vidē ienest jaunas idejas, kas dotu vēl straujāku SP attīstību.

Komunikācijas virziens– tāpat kā ISCV arī Komunikācijas virziena sastāvā notikušas pārmaiņas – nemainīga palikusi tā vadītāja Amanda Anna Bērziņa, tomēr par viņas vietnieku kļuvis Komunikācijas fakultātē studējošais Krišs Jānis Kairis, kurš tieši tāpat kā Zane Čivle savā darbā centīsies turpināt jau uzsākto, tajā pat laikā ienesot visā notiekošajā savu vīziju par virziena turpmāku virzību. Vasaras laikā Komunikācijas virziena darbi neapstājās – izveidoti RSU SP plānotāji, veikti vairāki atjauninājumi sp.rsu.lv, pasūtīti jauni organizācijas prezentmateriāli, nopirkts apgaismojums pasākumiem, uzsākts darbs pie  svaiga radio projekta, kā arī izveidoti neskaitāmi vizuālie materiāli.

Sociālajā virzienā, ar tā vadītāju Kristīni Romanovsku, vasaras laikā ar klēpī saliktām rokām nav sēdēts: izveidota detalizēta “Pirmkursnieku izdzīvošanas ABC”, kas palīdzēs pirmkursniekiem adaptēties jaunajā vidē. Iesākta Mentoru programma, kuras ietvaros 16. augustā tika rīkotas īpašas mentoru apmācības. Projekta ietvaros piedalās 210 mentori un 425 pirmkursnieki no visām RSU apgūstamajām studiju programmām. Kā jaunums tiek paziņota iespēja, ka, sākot ar šo semestri, studējošajiem tiks dota iespēja personalizēt savas studējošo e-pastu adreses, lai tās kļūtu pārredzamākas un vieglāk uztveramas. Tika panākts, ka tiks atjaunota un optimizēta sadaļa Manas finanses Studējošo portālā.

Kultūras – sporta virziena vadītāja Līva Marta Spīgule jūlijā un augustā aktīvi strādājusi pie pimkursnieku semināra ZGI – tas godam izplānots un nu jau aizvadīts, saņemot tikai un vienīgi pozitīvas atsauksmes no jaunajiem RSU studentiem. Tiek plānoti dažnedažādi rudens pasākumi, noteikti uzreiz rodas jautājums: tieši par kādiem pasākumiem ir runa? Tajos ietilpst Imatrikulācijas diena, Fukši jeb iesvētības un Rudens nakts turnīri, tomēr pārējos virziena vadītāja intrigas nolūkos pagaidām vēlas paturēt noslēpumā.