Preloader

+371 67 409 159 Dzirciema iela 16, C-213

Zinātnes atbalsts

Zinātnes atbalsts

Katru gadu RSU SP atbalsta vairākus RSU studentus , kuri uzstājas ar savim zinātniskajiem darbiem internacionālās konferencēs. Jebkurš students var pretendēt uz šo atbalstu, lai tiktu segti konferences dalības, ceļošanas izdevumi. “Atbalsts studentu starptautiskai zinātniskai darbībai” nolikumu vari apskatīt šeit.
Ja vēlies pieteikties šim atbalstam, Tev jānosūta sekojošie dokumenti un sp@rsu.lv:

  1. CV
  2. Motivācijas vēstule
  3. RSU Mācību departamenta apliecinātu iepriekšējā semestra sekmju izrakstu
  4. Pētnieciskā darba vadītāja vai korespondētājautora rekomendācijas vēstuli
  5. Apliecinājumu/-us par iepriekšēju pētniecisko un/vai profesionālo darbību (pulciņu sertifikāti, apliecinājumi par dalību konferencēs, zinātniskās publikācijas u.c.), ja tādi ir. Pieteikumā var pievienot līdz 5 apliecinājumiem
  6. Čeku vai rēķinu, izrakstītu uz RSU Studējošo pašpārvaldes fonda (RSU SPF) rekvizītiem, par summu, kas nepieciešama starptautiskās pieredzes gūšanai
  7. Apstiprinājums no konferences organizatoriem par Pretendenta pētnieciskā darba dalību konferencē vai kopiju no konferences tēžu grāmatas, kurā pretendents piedalās, kurā ir redzams Pretendenta zinātniskā darba nosaukums
  8. Zinātniskā darba abstrakts, kurš tika iesūtīts uz starptautisko zinātnisko konferenci
  9. Komisija nepieciešamības gadījumā ir tiesīga pieprasīt papildus dokumentus, informāciju vai uzaicināt pretendentu uz interviju

Jautājumu gadījumā rakstiet RSU SP Zinātnes virziena vadītājam Sandim Kovaļovam (sandis.kovalovs@rsu.lv).

Ar nolikumu var iepazīties šeit.