Pārlekt uz galveno saturu

Zelta Pakavs 2020

Ik gadu RSU Studējošo pašpārvalde svinīgā ceremonijā pasniedz Gada balvu Zelta Pakavs, kurā īpaša uzmanība tiek pievērsta tiem notikumiem, organizācijām un cilvēkiem, kuri, laika periodā no iepriekšējā gada ceremonijas līdz Zelta Pakavs 2020, ir visvairāk pievērsuši uzmanību aktuāliem jautājumiem, snieguši ieguldījumu studējošo labā, radījuši inovatīvas idejas un bijuši par piemēru citiem. 

Aicinām izvirzīt kandidātus katrā nominācijā, tādā veidā novērtējot sniegto ieguldījumu RSU Studējošo pašpārvaldes darbībā! 

Sakarā ar COVID-19 pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtas stāvokli Gada balvas 2020 ceremonija tiek paredzēta 9. oktobrī nevis aprīlī, kad tradicionāli tiek svinēta RSU SP dzimšanas dienā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībam un turpināsim ziņot aktuālo informāciju!

 

Untitled design.png

Pirms kandidātu izvirzīšanas, aicinām iepazīties ar nomināciju aprakstiem:

Gada pakavs

Nominācijas Gada pakavs ieguvējs var būt jebkura aktivitāte, notikums vai projekts, kas ir pozitīvi ietekmējis RSU studējošos, veicinājis RSU SP atpazīstamību attiecīgajā periodā, izglītojis studējošos un/vai paaugstinājis studentu pārstāvju kompetences. Izvirzot nominantu šim apbalvojumam, neaizmirsti par dažiem svarīgiem punktiem: šis projekts, notikums vai arī aktivitāte ir devis labumu RSU studentiem, kā arī veidojis pozitīvu RSU SP tēlu.

Gada iedvesma

RSU SP iesaistās aktīvi un motivēti studējošie, kuri vēlas uzlabot studiju kvalitāti universitātē un valstī kopumā. Tomēr brīžiem motivācija sāk pazust, un tad ir nepieciešama kāda persona vai notikums, kas iedvesmos turpināt darboties un iedrošinās sasniegt jaunus mērķus. Nominācija Gada iedvesma apbalvo to studējošo, universitātes darbinieku vai pasākumu, kas ir palīdzējies virzīties uz priekšu un devis jaunu motivācijas devu turpmākajām gaitām RSU.

Gada izaugsme

Par Gada izaugsmi kļūst RSU SP biedrs, kurš gada laikā ir pilnveidojis savas prasmes kultūras, akadēmiskajā vai kādā citā jomā un īstenojis savu potenciālu, kas rezultējās ar pozitīvu ieguvumu RSU studējošajiem. Nominantam jābūt aktīvam SP biedram visa gada garumā, piedaloties pašpārvaldes projektos un aktivitātēs, vai arī pārstāvot RSU un/vai RSU SP reprezentatīvos pasākumos.

Gada Vecbiedrs

RSU SP nav iedomājama bez vecbiedriem, kuri turpina iesaistīties organizācijas darbībā un dalās pieredzē. Konstruktīva kritika un lietderīgs ieteikums palīdz uzturēt organizācijas darbību augstā līmenī, un tieši tas ir katra vecbiedra uzdevums. Balvu šajā nominācijā iegūst biedrs, kurš gada laikā devis vislielāko ieguldījumu RSU SP attīstībā gan atbalstot citus organizācijas biedrus, gan aktīvi iesaistoties pašpārvaldes darbībā un pozitīvu izmaiņu ieviešanā.

Gada draugs

 

Nominācija Gada draugs ir iespēja pateikt “paldies” personai, citai pašpārvaldei, organizācijai vai RSU struktūrvienībai, kura ir atbalstījusi un/vai pozitīvi ietekmējusi RSU SP tēlu un darbību. Gada draugs ir tas, kas palīdzēja un bija atsaucīgs RSU SP, iesaistoties jautājumu risināšanā, projektos, taču tas nav RSU SP biedrs.

Gada atbalstītājs

Nevienu RSU SP pasākumu nebūtu iespējams īstenot bez atbalstītājiem. Atbalstītāji ir juridiskas vai fiziskas personas, kas ir palīdzējuši materiāli RSU SP organizētajos projektos šī gada laikā, lai dalībniekiem radītu patīkamu atmosfēru visa pasākuma garumā . Apbalvojumam var nominēt to juridisko vai fizisko pesonu, kas ir atbalstījis vairākos RSU SP organizētos projektos un ir vienmēr atverts sadarbībai ar mūsu organizāciju.

Gada ķeza

Uzņemoties atbildību par pasākuma rīkošanu vai iesaistoties akadēmisku, sociālu vai citādi nozīmīgu jautājumu risināšanā, ne vienmēr darbi norit kā iecerēts. Dažas problēmas ir viegli atrisināmas, bet citas - prasa papildus enerģijas resursus un atstāj ne pārāk pozitīvas sekas. Gada ķeza ir tieši tas apbalvojums, kad kāda situācija vai notikums ir negatīvi ietekmējis RSU SP, studējošos vai ar augstāko izglītību saistītos jautājumus. Neskatoties uz to, ka tas ir bijis negatīvs, iegūt apbalvojumu tāpat ir patīkami.

Gada zinātniskais pulciņš

Zinātniskie pulciņi papildina studējošo zināšanas 27 medicīnas jomās un sniedz iespēju studējošajiem veidot mācību saturu. Nominācija Gada Zinātniskais pulciņš apbalvo pulciņu, kas norādītajā laika periodā ir sniedzis nozīmīgu ieguldījumu zinātniskajā darbībā - ir izstrādāti visvairāk zinātniski pētnieciskie darbi attiecībā pret pulciņa biedru skaitu, ieviesti uzlabojumi pulciņa darbībā, organizētas papildus aktivitātes un iesaistīšanās projektos ārpus pulciņa sēdēm.

Gada aktīvists

Saturīgs un veiksmīgi organizēts pasākums nav iedomājams bez jauniešiem, kuri vēlas iesaistīties un darboties. Aktīvists ir RSU students, kurš gada laikā visvairāk ir iesaistījies pašpārvaldes dzīvē un palīdzējis Valdes darbā. Gada aktīvista balva var būt pasniegta jebkuram RSU studējošajam, kurš nav valdes loceklis. Tiek vērtēta iesaiste Valdes ikdienas darbos, studējošajiem svarīgu jautājumu risināšanā, projektu realizēšanā un organizācijas pozitīvas atpazīstamības veicināšanā studējošo vidū.

Gada inovācija

Pastāvēs, kas pārmainīsies! Atskatoties uz šī gada notikumiem, kas likuši mums visiem adaptēties citādākai ikdienai, RSU SP ievieš jaunu nomināciju - Gada inovācija! Izvirzīt var jebkuru infrastuktūras, ar studijām, ārpusstudiju aktivitātēm vai pētniecību saistītu inovatīvu jaunieviesumu, uzlabojumu vai projektu studējošajiem akadēmiskajā, sociālajā, kultūras vai citās jomās.

 

Statusa ziņojums

Forma pagaidām slēgta.