Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP Sociālais virziens ir virziens,kas īsteno dažādus projektus, kas vērsti RSU studējošo studiju un brīvā laika kvalitatīvai norisei. Galvenais pienākums ir rūpēties par studējošo apkārtējo vidi un labklājību, lai studējošie varētu kvalitatīvi iesaistīties studiju procesā.

Sociālā virziena galvenie pienākumi ir ērtas studiju vides un atpūtas zonu nodrošināšana, veicinot dažādu mācību vai atpūtas stūrīšu veidošanu universitātē. Tiek veidota sadarbība ar RSU departamenta personālu, tādējādi pārstāvot studējošo viedokli un veicinot RSU vides un studiju uzlabošanu, kā arī dienesta viesnīcu vecāko pārraudzīšana un komunikācija ar vadību. Sadarbībā ar RSU IT tiek nodrošināta ērta e-vides izmantošana studentiem. Papildus nosauktajiem pienākumiem Sociālā virziena vadītājs piedalās un seko līdzi godprātīgai stipendiju un kredītu sadalei un piešķiršanai.

Sociālā virziena vadītāja amata aprakstu lasi šeit.

Saistītās ziņas