Skip to main content
This page is available in Latvian only.

2019. gada nogalē no RSU SP puses tika virzīta jauna iniciatīva izveidot sadarbības memorandus ar katru fakultāti, kurā tiek plānots palielināt studiju maksu. Vairāku tikšanās reižu un pārrunu rezultātā tika izstrādāti sadarbības memorandi, lai strādājot kopā ar fakultāšu vadību un mācībspēkiem uzlabotu ne tikai studiju vidi, bet arī kvalitāti.

Parakstītie memorandi ir sākums jaunai un kvalitatīvai sadarbībai starp studējošajiem un universitāti, kopīgā mērķī par studiju kvalitātes uzlabošanu.