Pārlekt uz galveno saturu

Epidemioloģiskās drošības pasākumi līdz 2. jūlijam 

Ierašanās ar studiju procesu saistītās telpās un kontakts ar citiem cilvēkiem, kas saistīti ar studiju procesu pieļaujams, ja: 
 • ierašanās un kontakts klātienē nav pretrunā ar Rektora rīkojumu
 • ierašanās un kontakts klātienē ir plānots un saskaņots attiecīgās katedras/akadēmiskās struktūrvienības noteiktajā kārtībā;
 • studējošais atbilst vienam no kritērijiem: 
  • vakcinēts, sākot ar attiecīgo dienu pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas, atkarībā no vakcīnas;
  • var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, pēdējo 180 dienu laikā, sākot ar brīdi, kopš pārtraukta izolācija;
  • pēdējo 72 stundu laikā veicis testu un saņēmis Covid-19 negatīvu rezultātu.
Līdz semestra beigām siekalu testus iespējams veikt testēšanas vietā Dārza ielā 5, un tos apmaksā RSU.

Siekalu testu veikšana notiek pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 09:00 līdz plkst. 12:00. 

 

No 2021. gada 30. augusta studiju darbā klātienē, tajā skaitā ārstniecības iestādēs, piedalīties drīkst studējošie, kas:  
 • vakcinēts, sākot ar attiecīgo dienu pēc vakcinācijas kursa pabeigšanas, atkarībā no vakcīnas;
 • var dokumentāri pierādīt Covid-19 inficēšanās epizodi, pēdējo 180 dienu laikā, sākot ar brīdi, kopš pārtraukta izolācija;
 • pēdējo 72 stundu laikā veicis testu un saņēmis Covid-19 negatīvu rezultātu.
Testa apmaksu veic pati persona 
Ja personai pēc pirmās vakcīnas ir dokumentāri apstiprināts anaflaktiskas reakcijas fakts, tests jānodod 72 stundas pirms katra ar studiju procesu telpu saistīta apmeklējuma. Testu apmaksā RSU. 
RSU Bibliotēka klātienē nodrošina grāmatu (un citu informācijas resursu) izsniegšanu līdzņemšanai un nodošanu, organizējot to pēc iepriekšēja pieraksta. 

Pierakstu grāmatu saņemšanai vari veikt šeit

Grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas kastēs: Bibliotēkā Dzirciema ielā 16 un Informācijas centrā Latvijas veselības aprūpes speciālistiem, Jāņa Asara ielā 5.

Turpmākas izmaiņas studiju procesā nosaka ar rektora rīkojumu, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un epidemioloģiskās situācijas attīstības tendences. 

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, tostarp prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

Ievēro, lai samazinātu Covid-19 izplatību!

 • Pašizolējies, ja esi atbraucis no ārzemēm.
 • Sociāli distancējies un izvairies no publisku pasākumu apmeklēšanas ārpus studiju procesa. 
 • Pulcējoties ieturi divu metru distanci no citiem.
 • Lieto sejas aizsargmasku visās RSU telpās.
 • Regulāri dezinficē un mazgā rokas. 
 • Seko līdzi savai veselībai! Ja parādījušās elpceļu slimības pazīmes, paliec mājās un informē par to savu ģimenes ārstu. Ja tev ir pozitīvas Covid-19 analīzes, ievēro karantīnu un nekavējoties informē savu fakultāti!
Visi RSU studējošie tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai: izmaiņām MK noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem (šeit) un rektora rīkojumiem!