Pārlekt uz galveno saturu

Terapijas studentu zinātniskais pulciņš darbojas ar mērķi rosināt studentus pastāvīgi izzināt un padziļināt teorētiskās un praktiskās iemaņas internajā medicīnā un tās apakšnozarēs – kardioloģijā, pulmonoloģijā, nefroloģijā, gastroenteroloģijā, endokrinoloģijā, hematoloģijā, reimatoloģijā, klīniskajā farmakoloģijā – un citās ar interno medicīnu saistītās nozarēs.

Katru mēnesi no septembra līdz maijam studenti gatavo prezentācijas par kādu no internās medicīnas tēmām un pulciņa sēdē ziņo par paveikto, kam seko diskusija, kuru komentē pieaicinātais atbilstošās internās medicīnas ārsts – RSU docētājs. Tiek rīkotas arī praktiskās sēdes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā. Praktiskajās sēdēs iespējams veikt fibrogastroskopiju un kolonoskopiju, kā arī papildināt zināšanas EKG, plaušu RTG, CT, MR un spirogrāfijas rezultātu interpretācijā.

Pulciņa prezentācijas tiek ievietotas e-studijās pie Papildkursiem, sniedzot iespēju tās izlasīt visiem Medicīnas fakultātes studentiem.

Visi pulciņa biedri un apmeklētāji piedalās RSU rīkotajos pasākumos: debatēs, studentu un zinātniskajās konferencēs, kā arī RSU Veselības ekspresī, Veselības dienās utt., veicinot sabiedrības izglītošanu par veselību.

Visi interesenti laipni aicināti!

Kontaktinformācija


Pulciņa vadītājs

Iekšķīgo slimību katedra


Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Latvijas Onkoloģijas centrs

Rīga, Hipokrāta iela 4

Telpa: 2. stāvs, administrācija, biroja vadītājas kabinets

Tālrunis: +37167042138

E-pasts: anita[pnkts]laizaneatrsu[pnkts]lv