Gūsti

vairāk

Mijiedarbojies

vairāk

Pievienojies

vairāk

Par Studējošo pašpārvaldi

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvalde (RSU SP) ir studentu vēlēta, neatkarīga, koleģiāla institūcija RSU studējošo tiesību un interešu pārstāvniecībai. RSU SP ietekmē studiju saturu un kvalitāti, RSU iekšējos procesus un universitātes nākotnes virzību, kā arī rūpējas par sporta un kultūras dzīvi, patīkamu vidi RSU ēkās (arī dienesta viesnīcās), RSU patriotismu un to, lai ikkatrs students taptu sadzirdēts un uzklausīts! Studentu pārstāvji darbojas Senātā, fakultāšu domēs, dažādās komisijās un citās instutūcijās, kur nepieciešama studējošo pārstāvniecība. ...lasīt vairāk
Lasīt vairāk