Pārlekt uz galveno saturu

Studiju process no 26.oktobra līdz 8.novembrim norisināsies attālināti!

Lai mazinātu RSU studējošo, docētāju, zinātnieku un atbalsta personāla veselības apdraudējumu, kā arī RSU studiju un zinātniskās darbības nepārtrauktības riskus, uz laiku no 26. oktobra līdz 8. novembrim klātienes lekciju un nodarbību īstenošana tiek pārtraukta un studiju process īstenojams attālināti,  izmantojot e-studiju vidi, saskaņā ar lekciju un nodarbību sarakstu un izmaiņām tajā.

Studiju procesā no 2020.gada 26.oktobra ievieš šādus epidemioloģiskās drošības pasākumus:

  • uz laiku no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020.gada 8.novembrim klātienes lekciju un nodarbību īstenošana tiek pārtraukta un studiju process īstenojams  attālināti,  izmantojot  e-studiju vidi, saskaņā ar lekciju un nodarbību sarakstu, un sekojot izmaiņām sarakstā;
  • studiju programmas “Medicīna” 6.studiju gada rotācijas prakses tiek turpinātas bez izmaiņām, t.sk. klātienē, saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku;
  • studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u.c.), no RSU un studējošo puses strikti tiek ievēroti šo iestāžu epidemioloģiskās drošības un citi norādījumi. 

Ievēro, lai samazinātu Covid-19 izplatību!

  • Pašizolējies, ja esi atbraucis no no ārzemēm;
  • Sociāli distancējies un izvairies no publisku pasākumu apmeklēšanas ārpus studiju procesa;
  • Lieto sejas aizsargmasku visās RSU telpās;
  • Pulcējoties ieturi divu metru distanci no citiem;
  • Regulāri dezinficē un mazgā rokasl
  • Seko līdzi savai veselībai! Ja parādījušās elpceļu slimības pazīmes, paliec mājās un informē par to savu ģimenes ārstu. Ja tev ir pozitīvas Covid-19 analīzes, ievēro karantīnu un nekavējoties informē savu fakultāti!

 

Ar jaunāko rektora rīkojumu vari iepazīties šeit: Rektora rīkojums_Covid_studiju process no 26102020_0.pdf

Šis periods ir paredzēts, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo sociālo distancēšanos starp studējošajiem un darbiniekiem Covid-19 infekcijas būtiskai mazināšanai un transmisijai savā starpā.
Pēc 8. novembra RSU vadība sadarbībā ar RSU infektoloģijas un epidemioloģijas ekspertiem izvērtēs sociālās distancēšanās rezultātus un lems par turpmāko rīcību. RSU vadības lēmums tiks publicēts arī studējošo portālā MyRSU un tiks nosūtīta attiecīga informācija studentiem un docētājiem e-pastā.

Neskaidrību gadījumā sazinies ar studiju kursa vadītāju! Ikvienam studējošajam jābūt atbildīgam pret sevi un apkārtējiem, tāpēc stingri jāievēro gan slimnīcu, gan valstī noteiktās prasības, jālieto ndividuālie aizsardzības līdzekļi - sejas maskas, dezinfekcijas līdzekļi!

 

Uz klīnisko nodarbību slimnīcā ņem līdzi studējošā identifikācijas karti!