Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas 

Minimālās un paaugstinātās stipendijas

Uz stipendiju var pretendēt studējošie, kas studē par valsts līdzekļiem jeb studē budžeta vietās. Minimālās un paaugstinātās stipendijas saņemšanai pieteikšanās termiņš ir 22.septembris (1.semestrī) un 22.februāris (2.semestrī). Stipendiju izsniedz katru mēnesi viena semestra ietvaros. Vairāk informācijas par stipendiju piešķiršanas kārtību meklē ŠEIT.

Vienreizējā stipendija un stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

Uz stipendiju var pretendēt studējošie, kas studē par valsts līdzekļiem jeb studē budžeta vietās. Vienreizējai stipendijai un minimālajai stipendijai grūtniecības atvaļinājuma laikā pieteikšanās termiņš ir līdz decembra vidum (1.semestrī) un 31.maijam (2.semetrī). Stipendija tiek piešķirta vienu reizi. Vairāk informācijas par stipendiju piešķiršanas kārtību meklē ŠEIT.

 Pieteikšanās datumi
Stipendijas veidsPamatstudiju programmās studējošajiem, maģistrantiemDoktorantiem
Minimālā stipendija29.08.-22.09.1.09-15.10.
Paaugstinātā stipendija29.08.-22.09.Piešķiršanu lemj komisija minimālo un paaugstināto stipendiju izskatīšanas sēdē
Vienreizējā stipendija23.09.-1.1223.09-1.12
Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā    23.09.-15.12    23.09-15.12
Zinātnes atbalsta finansējums

RSU SP Zinātnes atbalsta finansējums ir izveidots, lai finansiāli atbalstītu RSU aktīvākos studentus un rezidentus to pieredzes gūšanai, studiju laikā gūtās kompetences uzlabošanai, profesionālo zināšanu un iemaņu pilnveidei, dalībai forumos, kongresos, konferencēs u.c. Pieteikšanos atbalstam izsludina RSU SP Valde. Vairāk par Zinātnes atbalsta finansējumu lasi NOLIKUMĀ.

Privātās stipendijas

RSU Absolventu asociācijas fonds piedāvā privātās stipendijas. Par tām vairāk varēsi atrast ŠEIT.

Sociālā atbalsta finansējums

Sociālo atbalstu var saņemt jebkurš RSU studējošais neatkarīgi no tā, vai studē maksas vai valsts apmaksātās studiju vietās. Šis finansējums ļauj palīdzēt studējošajiem nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi RSU, atbalstot gan tehniskā nodrošinājuma iegādē studiju vajadzībām, kas ir īpaši aktuāli attālināto studiju laikā, gan veselības pakalpojumu vai aprīkojuma finansēšanā, kas saistīti ar studiju vides pieejamības uzlabošanu vai kvalitātes celšanu. Lai pieteiktos atbalstam, noteikti vispirms iepazīsties ar Sociālā atbalsta finansējuma piešķiršanas nolikumu, kuru atradīsi ŠEIT.

Atbalsts nepārvaramas varas situācijās

Atbalsta fonda līdzekļu piešķiršanai var pieteikties jebkurš aktīvs RSU studējošais, kam nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts nepārvaramas varas, t.i. tādu apstākļu, kurus nebija iespējams racionāli iepriekš paredzēt, piemēram, dabas katastrofas, karš, pandēmijas u.c., radītu seku mazināšanai. Lai pieteiktos atbalstam, noteikti vispirms iepazīsties ar atbalsta piešķiršanas nolikumu, kuru atradīsi ŠEIT

Jautājumu gadījumā sazinies ar RSU SP Sociālā virziena vadītāju!