Pārlekt uz galveno saturu

Stipendijas 

Valsts budžeta stipendija

Dokumentu iesniegšanas termiņš pretendēšanai minimālās stipendijas saņemšanai ir 22.septembris (1.semestrī) un 22.februāris (2.semestrī). Stipendiju izsniedz katru mēnesi viena semesta ietvaros. 

Vienreizējā stipendija

Dokumentu iesniegšanas termiņš pretendēšanai uz vienreizējo stipendiju notiek no 23.septembra līdz 1.decembrim (1.semestrī) un no 23.februāra līdz maija pēdējai darba dienai. Pieteikumi vienreizējās stipendijas saņemšanai tiek skatīti vienu reizi semestrī pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Zinātnes atbalsta finansējums

RSU SP Zinātnes atbalsta finansējums ir izveidots, lai finansiāli atbalstītu RSU aktīvākos studentus un rezidentus to pieredzes gūšanai, studiju laikā gūtās kompetences uzlabošanai, profesionālo zināšanu un iemaņu pilnveidei, dalībai forumos, kongresos, konferencēs u.c. Pieteikšanos atbalstam izsludina RSU SP Valde. Vairāk par Zinātnes atbalsta finansējumu lasi NOLIKUMĀ.

Privātās stipendijas

RSU Absolventu asociācijas fonds piedāvā privātās stipendijas. Par tām vairāk varēsi atrast ŠEIT.

Sociālā atbalsta finansējums

Sociālo atbalstu var saņemt jebkurš RSU studējošais neatkarīgi no tā, vai studē maksas vai valsts apmaksātās studiju vietās. Šis finansējums ļauj palīdzēt studējošajiem nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu studiju vidi RSU, atbalstot gan tehniskā nodrošinājuma iegādē studiju vajadzībām, kas ir īpaši aktuāli attālināto studiju laikā, gan veselības pakalpojumu vai aprīkojuma finansēšanā, kas saistīti ar studiju vides pieejamības uzlabošanu vai kvalitātes celšanu. Lai pieteiktos atbalstam, noteikti vispirms iepazīsties ar Sociālā atbalsta finansējuma piešķiršanas nolikumu, kuru atradīsi ŠEIT.

Atbalsts nepārvaramas varas situācijās

Atbalsta fonda līdzekļu piešķiršanai var pieteikties jebkurš aktīvs RSU studējošais, kam nepieciešams finansiāls vai cita veida atbalsts nepārvaramas varas, t.i. tādu apstākļu, kurus nebija iespējams racionāli iepriekš paredzēt, piemēram, dabas katastrofas, karš, pandēmijas u.c., radītu seku mazināšanai. Lai pieteiktos atbalstam, noteikti vispirms iepazīsties ar atbalsta piešķiršanas nolikumu, kuru atradīsi ŠEIT

Vairāk informācijas par stipendiju piešķiršanas kārtību meklē ŠEIT.

Stipendijas veids

Pieteikšanās datumi

Pamatstudiju programmās studējošajiem, maģistrantiem

Doktorantiem

Minimālā stipendija

04.–15.09.

01.–15.10.

Paaugstinātā stipendija

04.–15.09.

Piešķiršanu lemj komisija minimālo un paaugstināto stipendiju izskatīšanas sēdē

Kredītam pielīdzinātā stipendija (stipendija zinātniskā grāda ieguvei)

01.–15.10.

Vienreizējā stipendija

16.09.–15.12.

16.09.–15.12.

Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

16.09.–15.12.

16.09.–15.12.

Pieteikšanas datumi pavasara semestrī 

Stipendijas veids

Pieteikšanās datumi

Pamatstudiju programmās studējošajiem, maģistrantiem

Doktorantiem

Minimālā stipendija

01.02. - 22.02.

01.02. - 15.03.

Paaugstinātā stipendija

01.02. - 22.02.

Piešķiršanu lemj komisija minimālo un paaugstināto stipendiju izskatīšanas sēdē

Vienreizējā stipendija

23.02. - 31.05.

23.02. - 31.05.

Minimālā stipendija grūtniecības atvaļinājuma laikā

23.02. - 31.05.

23.02. - 31.05.

Jautājumu gadījumā sazinies ar RSU SP Sociālā virziena vadītāju!