Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP rekvizīti:

Nodibinājums “RSU Studējošo pašpārvaldes fonds"
Reģ.nr. :40008109367
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007
SEB Latvijas Unibanka
LV11UNLA0050009430605
UNLALV2