Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP rekvizīti:

Nodibinājums “RSU Studējošo pašpārvaldes fonds" 

Reģ.nr.: 40008109367

Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Banka: AS "SEB banka"

LV11UNLA0050009430605

UNLALV2