Pārlekt uz galveno saturu

RSU SP rekvizīti:

Nodibinājums “RSU Studējošo pašpārvaldes fonds" Reģ.nr.: 40008109367Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007Banka: AS "SEB banka"LV11UNLA0050009430605UNLALV2