Skip to main content

RSU SU properties:

Nodibinājums “RSU Studējošo pašpārvaldes fonds" Reģ.nr.: 40008109367Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007Bank: AS "SEB banka"LV11UNLA0050009430605UNLALV2