Pārlekt uz galveno saturu

Par RSU Studējošo pašpārvaldi

  • RSU Studējošo pašpārvalde pārstāv vairāk nekā deviņus tūkstošus studentu. Lai kvalitatīvi pildītu šo atbildīgo uzdevumu, ir izstrādā vairāku līmeņu pašpārvaldes struktūra, kā arī kārtība, kā tiek ievēlēti un deleģēti studējošo pārstāvji dažādām komisijām un institūcijām.
  • Augstākā Studējošo pašpārvaldes lēmējvara ir Padome, kura sastāv no 36 biedriem, kuri pārstāv visas RSU fakultātes. Padomes biedri pieņem lēmumus par normatīvo aktu grozījumiem, studējošo pārstāvju deleģēšanu, kā arī pārrauga RSU SP budžetu un Valdes darbu.
  • Rīgas Stradiņa universitātes studenti ir pārstāvēti katrā universitātes lēmejinstitūcijā 20% sastāvā.
  • Vēl RSU Studējošo pašpārvalde deleģē studējošos Valsts stipendiju piešķiršanas komisijas sastāvā, Studējošo un studentu kredītu piešķiršanas komisijā, Ētikas komisijā, Akadēmiskajā šķīrējtiesā, Studiju programmu un studiju virzienu kvalitātes padomēs un citās RSU lēmējinstitūcijās.

 

36 Padomes biedri
12 Valdes locekļi
4 Administratori
31 Fakultāšu domnieks
5 Studējošo senatori
26Studējošo pārstāvji Satversmes sapulcē