Pārlekt uz galveno saturu

Līdz pavasara semestra beigām studiju process norisināsies attālināti! 

Lai turpinātu Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju un zinātnisko darbību Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos, mazinot studējošo, personāla un apmeklētāju veselības apdraudējumu. 

Studiju process RSU līdz 2021. gada pavasara semestra beigām  notiek attālināti.

Gan attālināti, gan klātienē, saskaņā ar izstrādāto un ar ārstniecības iestādēm saskaņoto grafiku, var norisināties:

  • Studiju virzienā "Veselības aprūpe" ietilpstošo studiju programmu praktiskās daļas apguve.
  • Studiju virzienā "Veselības aprūpe" ietilpstošajās studiju programmās individuālu studiju programmu praktiskās daļas apguve, kas nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021.gada pirmajā, otrajā un trešajā ceturksnī, ievērojot divu metru distanci un novēršot saskarsmi ar citiem studējošajiem.
  • Klīniskā prakse rezidentūrā, ievērojot ārstniecības iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības
RSU Bibliotēka klātienē nodrošina grāmatu (un citu informācijas resursu) izsniegšanu līdzņemšanai un nodošanu, organizējot to pēc iepriekšēja pieraksta. 

Pierakstu grāmatu saņemšanai vari veikt šeit

Grāmatu nodošanai aicinām izmantot grāmatu nodošanas kastēs: Bibliotēkā Dzirciema ielā 16 un Informācijas centrā Latvijas veselības aprūpes speciālistiem, Jāņa Asara ielā 5.

Turpmākas izmaiņas studiju procesā nosaka ar rektora rīkojumu, ievērojot izmaiņas normatīvajos aktos un epidemioloģiskās situācijas attīstības tendences. 

Studiju programmu vadītājiem ir pienākums nodrošināt, ka, īstenojot studiju procesa aktivitātes, tostarp prakses, pie trešajām personām (ārstniecības iestādes, klīniskās bāzes, prakšu vietas u. c.), no RSU un studējošo puses stingri tiek ievērotas šo iestāžu epidemioloģiskās drošības prasības un citi norādījumi.

Ievēro, lai samazinātu Covid-19 izplatību!

  • Pašizolējies, ja esi atbraucis no ārzemēm.
  • Sociāli distancējies un izvairies no publisku pasākumu apmeklēšanas ārpus studiju procesa. 
  • Pulcējoties ieturi divu metru distanci no citiem.
  • Lieto sejas aizsargmasku visās RSU telpās.
  • Regulāri dezinficē un mazgā rokas. 
  • Seko līdzi savai veselībai! Ja parādījušās elpceļu slimības pazīmes, paliec mājās un informē par to savu ģimenes ārstu. Ja tev ir pozitīvas Covid-19 analīzes, ievēro karantīnu un nekavējoties informē savu fakultāti!
Visi RSU studējošie tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai: izmaiņām MK noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem (šeit) un rektora rīkojumiem! 

Jaunākais rektora rīkojums izlasāms šeit

Neskaidrību gadījumā sazinies ar studiju kursa vadītāju!