Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) senāts ir augstākā universitātes lēmējinstitūcija, kurā, daļa no sastāva, ir studējošie, kas pārstāv visu RSU studējošo intereses. Studējošo senatoru atbildība ir iedziļināšanās un izpratne par universitātes esošo dokumentāciju, kā arī pienākums aizstāvēt studējošo tiesības, sadarbojoties ar Studējošo pašpārvaldi.

Studējošo senatoriem ne tikai jāpārzina, bet arī jāmāk šīs tiesības atbilstoši izmantot. Senatoram ir jābūt atbildīgam, paškritiskam, drosmīgam un mērķtiecīgam sasniegt izvirzīto rezultātu. Līdz šim studējošo senatori ir strādājuši ar dažāda veida lēmumprojektiem. Ir iesaistījušies gan diskusijās ar citiem studējošajiem un vadību, gan dažādās dokumentu izstrādes stadijās, snieguši priekšlikumus, kas būtu saistoši studējošajiem. Studējošo senatori ne tikai iesaistās sarunās, bet arī sasniedz rezulātus, kā, piemēram, pie  studējošo senatoru darbības rezultātiem var minēt darbu pie studiju reglamenta I, II, II un iekšējo kārtības noteikumu atjaunošanas, iestājoties par labu studējošo interesēm. Studiju maksas atlaižu nolikuma pārskatīšanas un argumentētu priekšlikumu virzīšanas rezultātā, izcīnīta atlaide RSU sarkanā krusta medicīnas koledžas absolventiem turpinot studijas augstākā izglītības līmenī. Saglabātas tiesības studējošajiem, atgriežoties no ERASMUS+ programmas, pretendēt studiju maksas atlaidei. Studējošie ir tie, kuri veido universitātes reputāciju un studiju kvalitāti, tāpēc arī mums ir jābūt iesaistītiem lēmumos, kas tiešā veidā skar studējošo intereses.

Šobrīd studējošo pārstāvji Senātā:

  • Klāvs Putenis (Medicīnas fakultāte, 4. studiju gads);
  • Alise Luīze Bērziņa (Medicīnas fakultāte, 2. studiju gads);
  • Lība Vinšteina (Medicīnas fakultāte, 2. studiju gads);
  • Zenons Beļskis (Medicīnas fakultāte, 3. studiju gads).
Ja esi ieinteresēts iesaistīties Senāta darbībā sazinies ar jebkuru no studējošo senatoriem, rakstot e-pastu uz rsu_senatoriatgooglegroups[pnkts]com